Regionale Energie Strategie

Analysekaarten NP RES beschikbaar

03-04-2019 2242 keer bekeken

De analysekaarten presenteren basisgegevens met betrekking tot energiegebruik, -productie en -infrastructuur. De gegevens zijn gebaseerd op diverse, algemeen beschikbare en veelgebruikte landelijke databronnen.

Deze set is samengesteld als hulpmiddel bij het maken van een Regionale Energie Strategie (RES). De gegevensset is uniform per gemeente en RES-regio. RES-regio’s kunnen de gegevens gebruiken voor hun eigen RES-traject. De gegevens zijn downloadbaar. Ze kunnen door elke regio naar eigen goeddunken verder worden benut, aangevuld en gecombineerd met regionale en lokale aanvullende data of gebruikt worden voor toepassing in eigen reken- of GIS-omgevingen.

Naar de pagina over de analysekaarten.

Cookie-instellingen