Regionale Energie Strategie

Geld naar regio's voor ondersteuning bij proces Regionale Energie Strategie

18-09-2019 1690 keer bekeken

Het Rijk stelt voor een periode van drie jaar middelen beschikbaar voor de ondersteuning van het proces van de Regionale Energie Strategieën (RES) in de regio. Dit is zo opgenomen in het Klimaatakkoord (28 juni 2019). De RES coordinatoren zijn op de hoogte gesteld van de uitkering.

Het is de bedoeling dat de RES regio’s deze middelen doelgericht inzetten voor het maken van hun Regionale Energiestrategie. Er komt per regio een bedrag voor drie jaar beschikbaar. De besluitvorming over de besteding van de middelen vindt in de regio plaats.

De middelen zijn verdeeld over de 30 RES regio’s op basis van een aantal criteria: aantal deelnemende overheden, landoppervlak en inwoners met een maximum bedrag per regio. De regio’s hebben schriftelijk aangegeven welke partij (gemeente of provincie) namens hun RES-regio als ontvangende organisatie zal fungeren voor de rijksbijdrage RES. In 25 regio’s is een gemeente aangewezen, in 5 regio’s is de provincie de ontvangende partij voor de middelen.

Budget 

In totaal is er 36 miljoen beschikbaar voor drie jaar (2019-2021). De regio’s ontvangen het geld in de vorm van een decentralisatieuitkering. Een deel van de beschikbare 36 miljoen zal worden ingezet voor activiteiten, waarvoor de ontvangende gemeente of provincie de BTW kan compenseren. Daarom is 5% van de beschikbare middelen gestort in het BTW-compensatiefonds. Een deel van de 36 miljoen komt dus via het BTW-compensatiefonds beschikbaar. De decentrale uitkering en de storting aan het BTW compensatiefonds tellen samen op tot 36 miljoen.

Aan de slag

Veel regio’s zijn al volop aan de slag met de RES. Nu hebben alle regio’s ook een financiële basis om samen met verschillende partners in de regio te werken aan de concept RES en RES 1.0.

Veelgestelde vragen over Financiën

{"tabBasic":{"type":"items","title":"Veelgestelde vragen over Financiën","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"74","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-help","topn":"5","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"182603"},"layout":{"template":"list","showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":false,"showUpdater":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showDate":false,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

Cookie-instellingen