Regionale Energie Strategie

Handreiking voor een democratische regionale energiestrategie

11-11-2019 1482 keer bekeken

In het essay Energie en democratie bespreekt de Twentse hoogleraar Innovatie en Regionaal bestuur Marcel Boogers hoe de democratische invloed tijdens de ontwikkeling van een regionale energiestrategie versterkt kan worden.

Gemeenten, waterschappen en provincies zijn aan zet om een Regionale Energiestrategie op te stellen. Daarvoor zijn nu 30 regio’s gevormd. De bedoeling is dat aan deze regionale energiestrategieën – afgekort in RES’en – binnen regio’s samen wordt gewerkt door (rijks)overheid, maatschappelijke partners, netbeheerders, het bedrijfsleven en waar mogelijk inwoners.

In het essay Energie en democratie bespreekt de Twentse hoogleraar Innovatie en Regionaal bestuur Marcel Boogers hoe de democratische invloed in dit bestuurlijk ingewikkelde geheel versterkt kan worden. Het probleem is nu dat het bestuur gelijktijdig op meer borden speelt (‘meervoudig’ is) terwijl de democratie per bestuurslaag ‘enkelvoudig’ is georganiseerd. Boogers ziet drie elkaar aanvullende manieren om de democratie in deze regionale verbanden te versterken:

  • Een stevige en actieve rol voor de gekozen vertegenwoordigingen op de doorslaggevende momenten in het proces
  • Betrokkenheid van de regionale ‘polderpartners’ zoals bedrijven, belangengroepen en maatschappelijke organisaties in ontwerp en advisering
  • Rechtstreekse inbreng van burgers in de verschillende stappen naar een regionale energiestrategie

Boogers pleit voor een goede mix van die drie, waarbij ook duidelijk moet zijn wie er wanneer en waarover besluit. Hij doet concrete voorstellen hoe dit er in een RES uit kan zien.

Dit essay biedt betrokkenen bij de vormgeving van een regionale energiestrategie een handreiking om het democratisch gat in het bestuurlijk proces te dichten.

Download Essay Energie en Democratie

Cookie-instellingen