RES Algemeen

 • Samenwerking markt & overheid

  4 keer bekeken

  Over de meerwaarde van samenwerken in de RES en tips over rollen en fases.

 • Foto RES

  654 keer bekeken

  Een momentopname.

 • Bestuurlijke bijeenkomst over 'de Waarde van Weerstand'

  123 keer bekeken

  Lees het verslag van de bestuurlijke bijeenkomst van 26 augustus 2020 over 'de Waarde van Weerstand', het essay van Eva Wolf en presentaties van subsessies.

 • Bestuurlijke bijeenkomst 20 april 2020

  374 keer bekeken

  Lees hier een verslag bestuurlijke bijeenkomst 20 april, de handout van Martijn van der Steen en de samenvatting van het essay 'Taal voor Transitie'.

 • RES 1.0 per regio

  685 keer bekeken

  Opgeleverde RES 1.0 per regio

 • Concept RES per regio

  7869 keer bekeken

  Dit zijn voorlopige concept-RES'en die openbaar zijn geworden op de websites van deze RES regio's. Let op: dit zijn geen documenten die al zijn aangeboden aan het Nationaal Programma. Ze zijn openbaar omdat college(s) hierover een besluit namen. Op websites van regio's zelf vindt u meer informatie.

 • RES Coördinatorendag

  307 keer bekeken

  Presentaties en verslagen van diverse RES Coördinatorendagen.

 • Handreiking 1.1 & RES Afwegingskader

  1436 keer bekeken

  Handreiking voor regio’s ten behoeve van het opstellen van een Regionale Energiestrategie, versie 1.1, oktober 2019. Download van de Handreiking 1.1 & RES Afwegingskader.

 • Route 35

  378 keer bekeken

  Het ontwikkelen van Route 35 is een traject van de koepels zelf (IPO, VNG, Unie van Waterschappen) en gebeurt dus niet binnen het NP RES. Hier vind je de uitleg over Route 35 van het kernteam Route 35.

 • Startnotities RES per regio

  517 keer bekeken

  Bekijk beschikbare startnotities RES per regio

Cookie-instellingen