RES Algemeen

 • Foto RES

  Bericht Foto RES bekijken
  2196 keer bekeken

  Een momentopname.

 • RES 1.0 per regio

  Bericht RES 1.0 per regio bekijken
  2329 keer bekeken

  Dit zijn de RES'en 1.0 die zijn gepubliceerd op de websites van de RES regio's. Op de websites van regio's zelf vindt u meer informatie.

 • Besluiten over adviezen Kansen en Knelpunten werkgroepen

  Bericht Besluiten over adviezen Kansen en Knelpunten werkgroepen bekijken
  157 keer bekeken

  Op 1 april 2021 hebben de opdrachtgevers van NP RES besluiten genomen over de vervolgstappen op grond van de adviezen van verschillende onafhankelijke werkgroepen. Rijk en koepels zijn positief over het werk dat door de werkgroepen is verzet en hebben besluiten genomen over de vervolgstappen.

 • Samenwerking markt & overheid

  Bericht Samenwerking markt & overheid bekijken
  7 keer bekeken

  Over de meerwaarde van samenwerken in de RES en tips over rollen en fases.

 • Bestuurlijke bijeenkomst over 'de Waarde van Weerstand'

  Bericht Bestuurlijke bijeenkomst over 'de Waarde van Weerstand' bekijken
  170 keer bekeken

  Lees het verslag van de bestuurlijke bijeenkomst van 26 augustus 2020 over 'de Waarde van Weerstand', het essay van Eva Wolf en presentaties van subsessies.

 • Bestuurlijke bijeenkomst 20 april 2020

  Bericht Bestuurlijke bijeenkomst 20 april 2020 bekijken
  446 keer bekeken

  Lees hier een verslag bestuurlijke bijeenkomst 20 april, de handout van Martijn van der Steen en de samenvatting van het essay 'Taal voor Transitie'.

 • Concept RES per regio

  Bericht Concept RES per regio bekijken
  10218 keer bekeken

  Dit zijn concept-RES'en die zijn gepubliceerd op de websites van de RES regio's. Op de websites van regio's zelf vindt u meer informatie.

 • RES Coördinatorendag

  Bericht RES Coördinatorendag bekijken
  351 keer bekeken

  Presentaties en verslagen van diverse RES Coördinatorendagen.

 • Handvatten voor het bouwen aan de RES

  Bericht Handvatten voor het bouwen aan de RES bekijken
  1561 keer bekeken

  In deze handreiking 1.1. en het RES afwegingskader staat alle informatie voor het opstellen van een Regionale Energiestrategie.

 • Wat als alleen samenwerking niet of onvoldoende werkt?

  Bericht Wat als alleen samenwerking niet of onvoldoende werkt? bekijken
  268 keer bekeken

  Mogelijkheden voor bestuurlijke en juridische interventie in de Regionale Energiestrategieën.

Cookie-instellingen