RES en de Omgevingswet

692 keer bekeken

De projecten en plannen die in de RES staan, worden vastgelegd in het omgevingsbeleid van overheden. Denk aan de Omgevingsvisies, omgevingsplannen en programma’s. Op deze pagina vind je meer informatie.

Pilots energietransitie en Omgevingwet

Startinformatie

Hoe kunnen de instrumenten van de Omgevingswet gemeenten helpen bij het bereiken van de eigen en nationale klimaat- en energiedoelstellingen? Variërend van plaatsen van windmolens en zonneakkers, tot gasloze wijken en gebruik van restwarmte. Deze vraag stond centraal in een kennistraject dat in 2019 en 2020 heeft gelopen. 

Daarvoor zijn acht pilots geselecteerd, afkomstig uit gemeenten die al stappen hebben gezet rond visievorming over de energietransitie (bijvoorbeeld werken aan een Regionale Energiestrategie, RES) en de verbinding naar de Omgevingswet maken. De factsheets van de acht pilots vind je hier.

Meer informatie over het traject vind je hier.

Tussenrapportage

Download hier de factsheet "Energie en Ruimte Factsheet Finale versie september 2018". Hierin vind je de eerste ervaringen van een beperkt aantal kleine pilots in 2018. De pilots die nu lopen zijn een vervolg op deze kleine pilots.

Eindrapportage

Eindrapportage kennis- en leertraject Energietransitie en Omgevingswet

Terugkijken: slotbijeenkomst Energietransitie versnellen met de Omgevingswet

Artikelen

'Het omgevingsplan borgt en helpt de energietransitie'

'Van energiedoelen naar maatregelen met het omgevingsprogramma'

 

Images

Animatie over de Omgevingswet en de RES

Introductievideo Masterclass RES & Omgevingswet

Register

Twitter

Cookie settings