Erfgoed - energie en landschap

216 keer bekeken

Door het energievraagstuk te verbinden aan cultuurhistorische erfgoedstructuren, kunnen nieuwe inzichten en denkrichtingen worden ontwikkeld. Hier vind je informatie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Images

Register

Twitter

Cookie settings