Ruimtegebruik

 • Kansen en knelpunten

  Bericht Kansen en knelpunten bekijken
  1 keer bekeken

  Werkgroepen die aan de slag gaan met kansen en knelpunten

 • RES en de Omgevingswet

  Bericht RES en de Omgevingswet bekijken
  10 keer bekeken

  De projecten en plannen die in de Regionale Energiestrategie staan, worden vastgelegd in het omgevingsbeleid van overheden. Denk aan de Omgevingsvisies, omgevingsplannen en programma’s. Op deze pagina vind je meer informatie.

 • RES en de milieueffectrapportage

  Bericht RES en de milieueffectrapportage bekijken
  14 keer bekeken

  Door de opstelling van Regionale Energiestrategieën (RES) te ondersteunen met milieueffectrapportages (MER), kunnen regio’s zoveel als mogelijk de voordelen daarvan benutten. Lees hier het adviesrapport van de Commissie m.e.r. en ervaringen uit de pilot regio’s.

 • RES en natuur

  Bericht RES en natuur bekijken
  4 keer bekeken

  Hier vind je alle informatie over de RES in relatie tot de natuur, waaronder de handreiking ‘Natuur & landschap in de RES: bouwstenen voor een natuur- en landschapsinclusieve energietransitie’

 • RES en gebiedsontwikkeling

  Bericht RES en gebiedsontwikkeling bekijken
  83 keer bekeken

  Hier vind je informatie over gebiedsontwikkeling, zoals studies over de ruimtelijke gevolgen van de energietransitie en een quickscan naar de toepassing van ruimtelijke principes in de regionale energietransitie.

 • Erfgoed - energie en landschap

  Bericht Erfgoed - energie en landschap bekijken
  446 keer bekeken

  Door het energievraagstuk te verbinden aan cultuurhistorische erfgoedstructuren, kunnen nieuwe inzichten en denkrichtingen worden ontwikkeld. Hier vind je informatie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

 • Ontwerp Nationale Omgevingsvisie (NOVI)

  Bericht Ontwerp Nationale Omgevingsvisie (NOVI) bekijken
  333 keer bekeken

  De Nationale Omgevingsvisie (NOVI) biedt een duurzaam perspectief voor onze leefomgeving. Hiermee kunnen we inspelen op de grote uitdagingen die voor ons liggen. Allerlei trends en ontwikkelingen hebben invloed op onze leefomgeving.

Cookie-instellingen