Regionale Energie Strategie

Ruimtegebruik

 • RES en de Omgevingswet

  650 keer bekeken

  De projecten en plannen die in de RES staan, worden vastgelegd in het omgevingsbeleid van overheden. Denk aan de Omgevingsvisies, omgevingsplannen en programma’s. Op deze pagina vind je meer informatie.

 • Praktijkproef RES Zeeland op Digitaal Stelsel Omgevingwet

  319 keer bekeken

  De regio Zeeland heeft enige tijd geleden als eerste een concept-RES (en recent al een RES 1.0) opgeleverd. In een praktijkproef zal het Nationaal Programma RES (NPRES) samen met de regio Zeeland deze concept-RES in digitale vorm publiceren op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).

 • RES en gebiedsontwikkeling

  61 keer bekeken

  RES en gebiedsontwikkeling

 • RES en milieueffectrapportage (MER)

  28 keer bekeken

  Door de opstelling van regionale energiestrategieën (RES) te ondersteunen met milieueffectrapportage (m.e.r.), kunnen regio’s zoveel als mogelijk de voordelen daarvan benutten.

 • Erfgoed - energie en landschap

  215 keer bekeken

  Door het energievraagstuk te verbinden aan cultuurhistorische erfgoedstructuren, kunnen nieuwe inzichten en denkrichtingen worden ontwikkeld. Hier vind je informatie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

 • Ontwerp Nationale Omgevingsvisie (NOVI)

  225 keer bekeken

  De Nationale Omgevingsvisie (NOVI) biedt een duurzaam perspectief voor onze leefomgeving. Hiermee kunnen we inspelen op de grote uitdagingen die voor ons liggen. Allerlei trends en ontwikkelingen hebben invloed op onze leefomgeving.

Cookie settings