Elektriciteit

De 30 regio’s staan samen aan de lat om 35 Terawattuur (TWh) aan duurzame energie op land te realiseren in 2030. Er wordt al zoveel mogelijk duurzame energie via windmolens op zee gerealiseerd, maar dat is niet genoeg om ons van energie te voorzien. Ook spelen daar andere belangen zoals bijvoorbeeld natuur en visserij.

Dat er meer windmolens en zonnepanelen in het landschap komen is dus een feit. Dat heeft invloed op onze leefomgeving. Dat vraagt een zorgvuldige afweging. Die maken de regio’s samen met maatschappelijke partijen, ondernemers en inwoners. Want waar, hoe en hoeveel duurzame energie zou opgewekt kunnen worden? Daarbij is het goed te weten dat al bestaande projecten en projecten die al 'in de pijplijn' zitten ook deel uitmaken van de 35TWh.

 


 

 • Gebruik praktijkervaring ontwikkelaars in beleidsvorming

  “Zonne-energie is in de mix van alle duurzame energievormen een bron die ons echt helpt om de doelen in 2030 te halen,” vertelt Roland Pechtold van GroenLeven, een bedrijf dat grootschalige zonne-energie ontwikkelt.

 • Alles wat je moet weten over Elektriciteit

  Bericht Alles wat je moet weten over Elektriciteit bekijken

  In deze factsheet over elektriciteit lees je meer over windenergie, zonne-energie, biomassa, kernenergie, waterkracht en waterstof.

 • Werkgroepen Kansen en knelpunten in de RES

  Bericht Werkgroepen Kansen en knelpunten in de RES bekijken

  De werkgroepen Zon op daken, Wind op land, Energie in natuur en landschap, SDE en maatschappelijke kosten, Netimpact en Energie op Rijksvastgoed werken aan de knelpunten ten aanzien van de ambities in de RES'en.

 • Analysekaarten

  Bericht Analysekaarten bekijken

  Met de analysekaarten RES presenteren wij voor alle RES-regio’s een eenduidige set basisgegevens over  energiegebruik, -productie en -infrastructuur. Toelichtende informatie over de RES Analysekaarten.

 • Overzicht Elektriciteitsproductie uit Wind op Land & Grootschalig Zon-PV’

  Bericht Overzicht Elektriciteitsproductie uit Wind op Land & Grootschalig Zon-PV’ bekijken

  In het Klimaatakkoord (2019) is onder andere afgesproken dat er in 2030 tenminste 35 terawattuur (TWh) aan hernieuwbare elektriciteit geproduceerd zal worden met windmolens op land en grootschalige zon-pv.

 • Gezondheidseffecten Windturbines

  Bericht Gezondheidseffecten Windturbines bekijken

  Bij het maken van plannen voor het plaatsen van windturbines in Nederland spelen geluidhinder en andere vormen van hinder voor omwonenden een belangrijke rol in het gesprek daarover. 

Cookie-instellingen