Kennispartners in de expertpool

Om jouw vraag zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden werkt de expertpool met onderstaande kennispartners.

Stel hier je vraag aan de Expertpool

 

 

 • IPO en Provincies

  Bericht IPO en Provincies bekijken

  Het Interprovinciaal Overleg (IPO) behartigt de belangen van de provincies door een informerende en richtinggevende rol te spelen bij de voorbereiding van beleid dat voor provincies van belang is. En door kennisdeling met en informatievoorziening aan provinciale partners en ‘stakeholders’.

 • Kadaster

  Bericht Kadaster bekijken

  Kadaster biedt: - Relevante en betrouwbare data en inzichten: van vastgoed en grond, gebruik en eigendom. - Gebiedsinrichting: onafhankelijke procesbegeleiding, landinrichting. Vb. VIVET, verduurzamingspotentie woningvoorraad provincie, wijkinfographics warmtetransitie, grondstrategie RES.

 • Marktpartijen

  Bericht Marktpartijen bekijken

  Ook vanuit de markt kunnen experts via de expertpool worden ingezet.

 • Netbeheerders

  Bericht Netbeheerders bekijken

  Netbeheer Nederland is de brancheorganisatie van alle elektriciteit- en gasnetbeheerders van Nederland. Gas- en elektriciteitsnetten zijn een belangrijke randvoorwaarde om verduurzaming en energiebesparing mogelijk te maken.

 • RIVM

  Bericht RIVM bekijken

  Het RIVM beschikt over veel kennis en kunde voor gezondheid, veiligheid en milieu. Om bij het realiseren van de energietransitie de kansen te benutten en negatieve effecten te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken.

 • RVO

  Bericht RVO bekijken

  Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) helpt ondernemende Nederlanders en beleidsmedewerkers vooruit bij duurzame, internationale, agrarische en innovatieve vraagstukken Voor de RESsen biedt RVO praktische kennis over mobiliteit, gebouwde omgeving en duurzame bronnen in landbouw.

 • RWS

  Bericht RWS bekijken

  Rijkswaterstaat beschikt over expertise over waterbeleid, participatie, energieopwekking en energie-infrastructuur zoals kabels en warmtenetten, op rijksgronden.

 • Unie van Waterschappen

  Bericht Unie van Waterschappen bekijken

  De Unie van Waterschappen (UVW) behartigt de belangen van de waterschappen en stimuleert kennisuitwisseling en samenwerking. De Waterschappen zijn verantwoordelijk voor het beheer van waterkeringen, het regionale waterbeheer en het zuiveren van afvalwater.

 • VNG en Gemeenten

  Bericht VNG en Gemeenten bekijken

  De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is de organisatie die alle gemeenten in Nederland en de overzeese gebieden verbindt. De vereniging heeft als doel om de lokale overheid te versterken, zodat gemeenten hun inwoners optimaal kunnen bedienen.

Cookie-instellingen