Datavoorwaarden

Alle data die wordt ingevoerd in de invulformulieren wordt als vertrouwelijk behandeld door de netbeheerder en niet verder verspreid of openbaar gemaakt zonder nadrukkelijke toestemming van een regio. Resultaten van analyses worden met de regio gedeeld. Alleen de invoer van de concept-RES scenario en RES 1.0 scenario worden gedeeld met PBL en NPRES.

Cookie settings