NP RES Invulformulieren

Notitie om een duiding te geven aan de informatie die de netbeheerders nodig hebben om de net impact te bepalen van een Regionale Energie Strategie (RES). Aangeboden door: TenneT, GTS, Stedin, Enexis, Liander, Enduris, Coteq, Westland infra en Rendo.


Inleiding

Dit document bouwt verder op de beschreven bijdrage van de netbeheerders in de Handreiking. Lees verder

Instructies bij aanleveren input aan de netbeheerders

Om tot een goede inschatting te komen van de consequenties voor de energie-infrastructuur heeft de netbeheerder een aantal gegevens in ieder geval nodig. Lees verder

Componenten

De invulformulieren waarin de gegevens ingevuld dienen te worden, zijn steeds opgebouwd uit de componenten technologie, eenheid, jaren en niveau. Lees verder

Datavoorwaarden

Alle data die wordt ingevoerd in de invulformulieren wordt als vertrouwelijk behandeld. Lees verder

 

Overzicht gevraagde input

In een tabel staat een overzicht van de minimale gevraagde input. Per technologie staat vetgedrukt aangegeven welke minimaal aggregatieniveau vereist is. Lees verder

Invulformulieren per regio

Voor alle 30 regio's een zip-file met een eigen invulformulier. Bekijk de downloads

 

 

Bekijk de verantwoording van bronnen en methoden back-up gegevens en de verantwoording van de basis gegevens.

Cookie-instellingen