Inleiding

In De Handreiking 1.1 RES (oktober 2019) staat op pagina 23 het volgende beschreven:

Om te zorgen dat onze energie-infrastructuur in de toekomst betaalbaar, betrouwbaar en toegankelijk blijft voor iedereen op de gewenste locaties, is het belangrijk om de impact van regionale keuzes inzichtelijk te maken. De netbeheerders hebben hiervoor in samenspraak met PBL en NP RES een werkwijze ontwikkeld om de netimpact van de regionale plannen uit te werken. […]

Zodra een regio de ontwikkelingen in energievraag en –aanbod doorgeeft, kan de netbeheerder de netimpact bepalen. Deze impact wordt uitgedrukt in de doorlooptijd die nodig is om aanpassingen te realiseren, het ruimtebeslag van die infrastructuur en de kosten die gemaakt worden voor het maken van de aanpassingen. De regio kan deze resultaten direct overnemen voor de Concept RES en RES 1.0. NP RES levert hiervoor invulformulieren aan. In de formulieren kunnen één of meer inschattingen (scenario’s) van toekomstige ontwikkelingen worden ingevuld. De netbeheerders kunnen voor deze scenario’s de verschillen in impact op elektriciteits- en gasinfrastructuur duiden.

Dit document bouwt verder op de hierboven beschreven bijdrage van de netbeheerders. Het zal verder uitleg geven over de gevraagde informatie en hoe die te verwerken in de standaard datasheet, de zogenaamde ‘invulformulieren’. Dit document is slechts ter ondersteuning, uw contactpersoon bij de netbeheerder kan u verdere uitleg geven.

De netbeheerder heeft de gegevens uit de invulformulieren nodig om de impact van het bod vanuit de regio op de energie-infrastructuur te bepalen en inzicht te genereren over de doorlooptijd, ruimte en investeringen die nodig zijn om de plannen van de regio te faciliteren.
Dit inzicht kan de regio gebruiken om keuzes in het RES-aanbod te optimaliseren. Dit proces vereist goede werkafspraken tussen de regio (een eventueel ingehuurd adviesbureau) en de netbeheerders.

Download deze notitie 

 

Cookie settings