Vacature thema trekker energiesysteem

 Standplaats
Uren per week
Indicatie salarisniveau
Niveau
Dienstverband

Werkplekken
 Den Haag/thuiswerken
24 tot 32
Schaal 12
WO
Detachering tot 31 december 2022. Mogelijkheid tot verlening, afhankelijk van vervolg programma
1


Het Nationaal Programma RES (NP RES) ondersteunt dertig regio’s bij het ontwikkelen en uitvoeren van de RES-en door kennis te ontwikkelen en delen, procesondersteuning te bieden en een lerende community te faciliteren. Daarnaast verbindt ze partijen, agendeert knelpunten en signaleert koppelkansen om de ambities te kunnen verwezenlijken. NPRES heeft een unieke positie in het speelveld van de Energietransitie. We verbinden publieke en maatschappelijke actoren zonder een eigen belang. We verbinden praktijk met beleids- en innovatie ontwikkeling. En we verbinden nationale ontwikkelingen met de regionale en lokale opgave. Deze positie maakt dat het NP RES in staat is om nieuwe oplossingsruimte te creëren in processen waar dat nu stagneert.

Thema Energiesysteem

De realisatie van de opgave voor hernieuwbaar op land in 2030 staat onder druk door toenemende drukte op het energiesysteem. We hebben op korte termijn oplossingen nodig om bestaande capaciteit effectiever in te zetten, zodoende er ruimte is om voor de middellange termijn het regionale energiesysteem aan te passen om te kunnen voldoen aan de verduurzamingsbehoefte van industrie, mobiliteit, gebouwd omgeving en elektriciteitsproductie.
In de RES 2.0 werken we toe naar de naar de slimme benutting en verdere uitbreiding van energie-infrastructuur ten behoeve van de ontwikkeling van een decentraal, duurzaam en samenhangend energiesysteem vanuit de principes van de wereld van B. Waarbij het energiesysteem in relatie staat tot de economische en ruimtelijke opgaves in de regio.

Thema trekker Energiesysteem

Omdat het thema Energiesysteem het afgelopen jaar verder verbreed is, zoeken we een nieuwe collega die op dit dossier samen met de andere thema trekker Energiesysteem invulling gaat geven aan het strategisch plan. We zoeken een:

 • Een deskundig, energieke en initiatiefrijke collega.
 • Die plezier heeft in de complexiteit van de energietransitie en de RES.
 • Die van nature de dialoog opzoekt.
 • Die gewend is te werken in een interbestuurlijke omgeving.
 • Die energie haalt uit het ontwikkelen van samenwerking op landelijk & regionaal niveau, gericht op het wegnemen van belemmeringen of benutten van kansen in de opgave van de RES.
 • Die kennisdeling tussen regio’s en rijk kan structureren en mee opzetten.

Jouw werkzaamheden

 • Onderdeel van team energiesysteem en de uitwerking van het strategisch plan voor de RES.
 • Mee opzetten van een jaarlijks kennis- en leerprogramma voor de RES regio’s en het brede netwerk.
 • Uitbouwen en structureren van netwerken rond de innovatie roadmap.
 • Uitwerken van gebiedsgerichte benadering in de RES middels proeftuinen/pilots met de regio’s en relevante landelijke partners.
 • Op basis van het jaarplan strategische relaties onderhouden met andere uitvoeringsprogramma’s onder het klimaatakkoord.
 • Mee bouwen aan het kernteam van NP RES, het Programmateam.

We zoeken een senior (+10jr werkervaring) collega die voor 3 tot 4 dagen per week deze rol in het energiesysteem wil invullen. De voorkeur gaat uit naar detachering. Dat kan zijn vanuit een de opdrachtgevers (de Ministeries EZK en BZK, het Interprovinciaal Overleg, De Verenging van Nederlandse Gemeenten en de Unie van Waterschappen). Maar ook vanuit de netbeheerders of andere onderdelen van de overheid.

Meer over jouw toekomstige collega’s en het programmateam NPRES

Je werkt binnen het programmabureau samen met ca. 25 collega’s, die alle deskundig en gemotiveerd zijn om de regio’s te ondersteunen en van het programma een succes gaan maken. Je vaste werkplek is bij de Unie van Waterschappen in Den Haag maar met de huidige maatregelen werken we allemaal zoveel mogelijk thuis. Binnen hetprogramma werk je samen met overheden, maatschappelijke organisaties en marktpartijen. Het Nationaal Programma RES is een adaptief programma, wat betekent dat jij ook actief mee kan denken over verbeteringen om het programma nog effectiever te maken.

Nationaal Programma Regionale Energie Strategie

De klimaatopgave is misschien wel één van de grootste maatschappelijke opgaven van deze tijd. Iedereen zal het merken in zijn of haar leefomgeving. De regio wordt gezien als het schaalniveau om invulling te geven aan deze opgaven. Hoewel de oplossingen regionaal gevonden moeten worden, slaagt dit alleen wanneer in een verbindend nationaal programma de afzonderlijke regio’s elkaar kunnen aanvullen en versterken. Deze ondersteuning bevordert zo kwalitatief hoogwaardige strategieën die samen optellen tot de nationale opgave. In dit nationaal programma is de kracht vanuit verschillende stakeholders gebundeld om knelpunten in de regio snel en effectief te adresseren en tot een oplossing te brengen: een echte netwerkorganisatie! Voor meer informatie over het programma verwijzen we graag naar de website www.regionale-energiestrategie.nl.

Reageren?

Je kunt reageren tot en met 31 januari 2022, door een motivatie met CV te mailen aan Marjon Bosman, m.bosman@npres.nl. Meer informatie over de vacature is ook op te vragen bij Marjon: 06-10075327

 

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.