Regionale Energie Strategie

Volmar Delheij van Parkstad Limburg: ‘We delen onze expertise graag.’

435 keer bekeken 0 reacties

Al in 2013 namen de acht gemeenten in Parkstad Limburg het initiatief om de energietransitie in de regio aan te jagen en gestructureerd van de grond te krijgen. De lat ligt hoog: de samenwerkende gemeenten willen in 2040 energieneutraal zijn.

Dat betekent dat de energie die de regio zelf nodig heeft, in de regio wordt opgewekt.

Het kaderstellende beleid Parkstad Limburg Energietransitie (PALET) is in 2015 door acht gemeenteraden vastgesteld. Waar de meeste gemeenten in Nederland nog nadenken over hun duurzame mogelijkheden, zijn ze in Zuid-Limburg al volop aan het werk. Er zijn plannen voor zonneweides en er loopt een project over verduurzaming van VVE’s, bijvoorbeeld door extra woningisolaties.

Inzichten van RES-trekker Volmar Delheij:

  • Werk gestructureerd en op basis van data uit eigen onderzoek
  • Creëer volume: zorg voor grote projecten, dat drukt de kosten en maakt je aantrekkelijk voor andere partijen

Lees en leer meer over de inzichten van Volmar Delheij op overheidvannu.nl

0  reacties