Regionale Energie Strategie

Hoeksche Waard: nuchter, behoudend en vindingrijk

595 keer bekeken 0 comments

Gemeente Hoeksche Waard ontstond per 1 januari 2019 uit een herindeling. Dat had heel wat voeten in aarde. Toch lukte het de vijf voormalige gemeenten die nu samen gemeente Hoeksche Waard vormen, om tegelijkertijd een gezamenlijke Energievisie te ontwikkelen. Doel: een energieneutrale Hoeksche Waard in 2040.

Spannend
Voor de herindeling hadden de vijf voormalige gemeenten, naast de Energievisie en het bijbehorende Regionale Uitvoeringsprogramma, ook een Ruimtelijke analyse Hoeksche Waard Energieneutraal 2040 en warmteconcepten opgesteld. Ilse Voogt, adviseur duurzaamheid bij gemeente Hoeksche Waard, is trots op alle visies en onderzoeken. ‘We kunnen er nu bij het opstellen van de RES mooi op voortbouwen’, zegt ze. ‘Waarbij het spannend is of onze plannen ambitieus genoeg zijn’, vult haar collega, opgaveregisseur Martin Roobol, aan. ‘De grootste uitdaging voor ons is het opstellen van een Warmtetransitievisie en warmteplannen. Hoe maak je die rendabel in een landelijk gebied met kleine dorpen, veel verspreide en lintbebouwing en zonder grote industrie die restwarmte kan leveren?’

Interactief
Het opstellen van een RES is best ingewikkeld. Toch hebben ze er in Hoeksche Waard geen slapeloze nachten van. ‘Nee hoor’, lacht Martin. ‘Wij hebben het voordeel dat we de afgelopen jaren met het maken van de energievisie al veel hebben voorbereid. We hebben dat interactief en samen met bedrijven, maatschappelijke organisaties en inwoners gedaan. Daarmee liepen we vooruit op de RES. Een ander voordeel voor ons is dat onze nieuwe gemeente tegelijk de RES-regio is. Wij hebben te maken met één gemeenteraad, één waterschap, één netbeheerder en één woningcorporatie. We kennen alle maatschappelijke partijen en nog belangrijker: zij kennen ons ook. Dat maakt het overzichtelijk en werkbaar.’

‘Participatiemoe’
Inmiddels heeft een stuurgroep van gemeente, provincie, netbeheerder, waterschap en woningcorporatie de aftrap gegeven voor het opstellen van de RES. Najaar 2019 moet er een startnotitie liggen. ‘We kijken nog hoe we de participatie verder gaan vormgeven’, vertelt Ilse. ‘Bijvoorbeeld via een klankbordgroep met maatschappelijke organisaties om de stuurgroep heen. En we zoeken naar een vorm om inwoners erbij te betrekken. Waarbij we wel opletten dat we mensen niet ‘participatiemoe’ maken. De RES is voor velen nog een abstract begrip, dat we handen en voeten proberen te geven met praktische, haalbare voorbeelden. Dat doen we ook via ons Regionaal Energieloket, waarmee we Wijkaanpakken met bewonersavonden houden, en via Energieke Regio. Zo is er een inwoner die zijn starterswoning bijna energieneutraal heeft gemaakt. Zo’n voorbeeld gebruiken we om andere mensen te inspireren. Bij het opstellen van de Omgevingsvisie Hoeksche Waard werkten we met zo’n 200 ‘Waardmakers’: betrokken inwoners die graag bijdragen aan een vitale Hoeksche Waard.’ Ook hierbij kwam het onderwerp duurzaamheid en energietransitie aan de orde.

Warmtetransitie
Martin Roobol vindt het belangrijk om de lat niet té hoog te leggen bij het opstellen van de RES. ‘Hoeksche Waarders zijn nuchter en behoudend: doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Maar we zijn ook vindingrijk. We moeten aansluiten bij wat past in ons gebied, anders krijgen we een gemiddelde inwoner of ondernemer niet mee. We inventariseren nu eerst wat we met onze huidige energievisie aan hernieuwbare energie kunnen bieden. Daarnaast hebben we warmteconcepten laten opstellen. Die kunnen dienen als basis voor de Warmtetransitievisie. Wat dat laatste betreft ben ik wel benieuwd hoe andere regio’s in het landelijk gebied die gaan invullen. Wij kunnen geen warmterotondes en warmtenetten aanleggen, zoals in grote steden. Misschien kunnen we mogelijkheden benutten van aquathermie of  geothermie? Dat gaan we onderzoeken, bijvoorbeeld met het waterschap en het bedrijfsleven. Ideeën uit pilots of andere regio’s zijn daarbij welkom. Het opstellen van de RES wordt al met al een spannende ontdekkingstocht!’

Meer weten?

0  Comments