Regionale Energie Strategie

Uitnodiging werksessie over RES energie-infrastructuur impact voor adviesbureaus en kennishouders

618 keer bekeken

Start

2019-05-17 at 09:30

End

2019-05-17 at 12:30

The maximum amount of registrations has been reached. You can no longer sign up.

Location

Utrechtseweg 68, 6812 AH Arnhem

Alle adviesbureaus en andere kennishouders zijn van harte uitgenodigd voor een sessie op 17 mei 2019 over de werkwijze van netbeheerders om de netimpact van een regionaal bod te bepalen.

Tijdens de sessie lichten we de werkwijze toe, gaan we in op welke gegevens wij nodig hebben om de impact te bepalen en is er ruim tijd voor vragen en discussie.

Achtergrond
Dertig Nederlandse regio’s gaan een regionale energiestrategie (RES) opstellen. Daarin staat welke maatregelen nodig zijn om de Klimaatakkoord afspraken voor de sectoren Gebouwde Omgeving en Elektriciteit te halen. Een onderdeel van de RES is de impact op de energie-infrastructuur. De netbeheerders hebben gezamenlijk een werkwijze ontwikkeld om inzicht te kunnen geven aan regio’s over de impact van hun bod op de energie-infrastructuur. Om die impact te kunnen bepalen is specifieke informatie nodig. Om die te verzamelen hebben de gezamenlijke netbeheerders een format ontwikkeld. Regio’s vragen mogelijk hulp aan adviesbureaus en kennishouder om de informatie in dit format aan te leveren.

Toelichting programma
Tijdens de werksessie lichten we toe hoe we netimpact bepalen, nemen we de tijd om in te gaan op hoe de benodigde informatie aangeleverd kan worden en is er ruimte om samen na te denken hoe deze aanlevering en onze resultaat output verbeterd kan worden.

Doelgroep
De sessie is relevant voor adviesbureaus en andere kennishouders die een rol kunnen gaan spelen bij het opstellen van de RES en bij het aanleveren van informatie aan de netbeheerders.
Op het NPRES congres voor regiocoördinatoren op 2 april is toegelicht hoe netbeheerders de impact op energie-infrastructuur gaan bepalen. Waarschijnlijk wordt medio juni speciaal voor overheden hierover een vervolg sessie georganiseerd.

Datum, locatie en aanmelding

  • De bijeenkomst vindt plaats op vrijdag 17 mei tussen 9.30 en 12.30 in Arnhem. Koffie en thee staat klaar vanaf 9.15 en na afloop is er een lunch.
  • Aanmelden kan door een mail te sturen naar tijmen.salet@alliander.com.
Cookie settings