Regionale Energie Strategie

VVM netwerk milieuprofessionals - Dag van de Omgevingswet

179 keer bekeken

Start

2020-10-08 at 09:30

End

2020-10-08 at 11:15

The maximum amount of registrations has been reached. You can no longer sign up.

Location

online

Dit jaar is de Dag van de Omgevingswet een online congres. Het plenaire programma en een aantal deelsessies vinden plaats op 8 oktober 2020. De overige sessies zijn gepland in de periode van 1 tot 13 oktober.

Let op: onderstaand programma is voor de plenaire sessie op 8 oktober.

Voor alle deelsessie en meer informatie over aanmelden kijk je op https://www.vvm.info/dagvandeomgevingswet.

Programma 

09:30 Mogelijkheid om in te loggen

10:00 Opening door gedeputeerde Huib van Essen, Provincie Utrecht

Omgevingsconflicten: De waarde van weerstand door dr. Eva Wolf, universitair docent Tilburg University
Samenwerking lijkt het nieuwe toverwoord lijkt voor omgevingsbesluitvorming. Niettemin breekt dr. Eva Wolf een lans voor het gratis engagement en de creativiteit die voortkomt uit een goed conflict. Zo’n conflict moet je waarderen en benutten in plaats van krampachtig vermijden. Aan de hand van haar boek ‘De waarde van weerstand’ legt Eva uit hoe een constructief conflict eruit ziet en hoe je goede conflicten voert. Ook maakt zij duidelijk hoe uit de hand gelopen conflicten zijn terug te brengen tot hun constructieve kern.

Update implementatie Omgevingswet
door Heleen Groot , directeur Aan de Slag met de Omgevingswet, Ministerie van BZK

De Omgevingswet (eindelijk) in bedrijf
door Jan van den Broek,  VNO NCW en MKB Nederland

Bedrijven moeten zich voorbereiden op het nieuwe werken onder de Omgevingswet. Duurzame ontwikkeling geldt daarbij nadrukkelijk als wettelijk maatschappelijk doel. Wat gaat dat betekenen?

11:15 Einde plenaire deel

Cookie settings