Regionale Energie Strategie

Bijeenkomst RES en milieueffectrapportage

586 keer bekeken

Begin

14-12-2020 om 14:00

Einde

14-12-2020 om 17:00

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

NP RES en Commissie m.e.r. organiseren samen een bijeekomst over de RES en de MER.

Milieueffectrapportage kan goede ondersteuning bieden bij een regionale energiestrategie (RES). Milieueffectrapportage helpt om onderbouwde keuzes te maken tussen zoekrichtingen en scenario’s bij ruimtelijke inpassingen. Het Nationaal Programma RES en de Commissie m.e.r. zijn samen een project gestart om regio's te ondersteunen bij het opstellen van een milieueffectrapport bij hun RES.

Regio’s die meedoen aan dit pilotproject zijn: Noord-Holland Noord, Noord Holland Zuid, Fruitdelta Rivierenland, Metropoolregio Eindhoven en Holland Rijnland.

Onlangs bracht de Commissie m.e.r. al advies uit over het milieueffectrapport voor de RES Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid. 

De resultaten, ervaringen en aandachtspunten uit de pilots delen we graag op maandag 14 december 2020 met bestuurders, raadsleden, ambtenaren, NGO’s en andere betrokkenen bij de RES-processen.

Voorlopig programma

14.00 uur           Welkom door Kristel Lammers (directeur NP RES)

14.05 uur           Presentatie over de bevindingen uit de 5 pilots, door Harry Webers (plaatsvervangend voorzitter Commissie m.e.r.) en Peter van de Boom (deskundige van de Commissie m.e.r.)

14.30 uur           Video waarin de 5 pilotregio’s terugkijken en hun ervaringen delen

14.45 uur           Presentatie over Juridische aspecten rondom RES en milieueffectrapportage, door Marcel Soppe (deskundige van de Commissie m.e.r.)

15.00 uur            Gelegenheid tot vragen

15.15 uur           Korte pauze

15.30 uur           Paneldiscussie over de ervaringen/meerwaarde van m.e.r. bij een RES met onder meer Kristel Lammers (NP RES) en Kees Slingerland (plaatsvervangend voorzitter Commissie voor de m.e.r.)

15.50 uur           Afsluiting door Kristel Lammers en aankondiging 2e ronde pilots RES en milieueffectrapportage

16.00 - 17.00 uur    Interactieve sessie voor vragen/discussie/helpdesk over milieueffectrapportage en RES met secretariaat en deskundigen van de Commissie m.e.r. in een passende digitale vorm.

Aanmelden

Lees meer over de RES en de MER.

Cookie-instellingen