Ruimte

De energietransitie gaat ons landschap veranderen. Dat raakt de hele samenleving. Het vraagt om zorgvuldige afwegingen in het gebruik van de ruimte. Belangen en perspectieven van betrokkenen kunnen haaks op elkaar staan. Daarom zoeken de regio' met maatschappelijke partijen, ondernemers en inwoners naar acceptabele oplossingen. Maar ook  naar hoe het opwekken van zonne- en windenergie gecombineerd kan worden met andere opgaven, zoals woningbouw of de wateropgave. Al deze onderwerpen doen een beroep op de schaarse ruimte. Het is nodig om met alle overheden de verschillende opgaven in samenhang af te wegen.

De Regionale Energiestrategie wordt verankerd in het ruimtelijk beleid van overheden, bijvoorbeeld een structuur- of omgevingsvisie. Ruimtelijke ordening is decentraal georganiseerd. Provincies en gemeenten bewaken de ruimtelijke kwaliteit. Het Rijk geeft richting met de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) en faciliteert provincies, waterschappen en gemeenten in de uitvoering.

Animatie over de RES en de Omgevingswet

 

 

 • Praat in belangen, niet in standpunten

  Als wethouder duurzaamheid en ruimtelijke ordening in de gemeente Renswoude en bestuurlijk trekker van de Regionale Energiestrategie (RES) in de regio Foodvalley moet Sander van ’t Foort met uiteenlopende belangen omgaan. De bundeling van krachten is volgens Sander dan ontzettend belangrijk.

 • RES en de Omgevingswet

  Bericht RES en de Omgevingswet bekijken

  De projecten en plannen die in de Regionale Energiestrategie staan, worden vastgelegd in het omgevingsbeleid van overheden. Denk aan de Omgevingsvisies, omgevingsplannen en programma’s. Op deze pagina vind je meer informatie.

 • RES en de milieueffectrapportage

  Bericht RES en de milieueffectrapportage bekijken

  Door de opstelling van Regionale Energiestrategieën (RES) te ondersteunen met milieueffectrapportages (MER), kunnen regio’s zoveel als mogelijk de voordelen daarvan benutten. Lees hier het adviesrapport van de Commissie m.e.r. en ervaringen uit de pilot regio’s.

 • RES en gebiedsontwikkeling

  Bericht RES en gebiedsontwikkeling bekijken

  Hier vind je informatie over gebiedsontwikkeling, zoals studies over de ruimtelijke gevolgen van de energietransitie en een quickscan naar de toepassing van ruimtelijke principes in de regionale energietransitie.

 • RES en natuur

  Bericht RES en natuur bekijken

  Hier vind je alle informatie over de RES in relatie tot de natuur, waaronder de handreiking ‘Natuur & landschap in de RES: bouwstenen voor een natuur- en landschapsinclusieve energietransitie’

 • Erfgoed - energie en landschap

  Bericht Erfgoed - energie en landschap bekijken

  Door het energievraagstuk te verbinden aan cultuurhistorische erfgoedstructuren, kunnen nieuwe inzichten en denkrichtingen worden ontwikkeld. Hier vind je informatie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookieverklaring. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.