Nationaal Programma Regionale Energiestrategie

Op 28 juni 2019 publiceerde het kabinet het Klimaatakkoord: de Nederlandse uitwerking van de internationale klimaatafspraken van Parijs (2015). We gaan met elkaar de CO2-uitstoot sterk verminderen: in 2030 met de helft ten opzichte van 1990. Één van de afspraken is dat 30 energieregio’s in Nederland onderzoeken waar en hoe het best duurzame elektriciteit op land (wind en zon) opgewekt kan worden. Maar ook welke warmtebronnen te gebruiken zijn zodat wijken en gebouwen van het aardgas af kunnen. Waar is ruimte en hoeveel? Zijn de plekken maatschappelijk gezien acceptabel en financieel haalbaar? In een Regionale Energiestrategie (RES) beschrijft elke energieregio zijn eigen keuzes. Het Nationaal Programma RES ondersteunt de regio's bij het maken van de RES.

 • Webinars voor raadsleden, statenleden en AB-leden waterschappen

  Op donderdag 14 januari 2021 organiseerden Democratie in Actie en NPRES een webinar voor volksvertegenwoordigers over de RES.

 • RES: Regionale Energiestrategie

  Kom meer te weten over het waarom, wat en wanneer van de RES in de animatie hierboven.

 • Tijdig inzicht in milieueffecten biedt kansen voor de RES

  Kan milieueffectrapportage bijdragen aan de RES?

 • RES Analysekaarten versie 2.0

  Een eenduidige set basisgegevens over energiegebruik, -productie en -infrastructuur.

 • Expertpool

  Heb je in jouw regio vragen over de RES? Schakel via de Helpdesk experts in om je te helpen.

 • Handreiking & Afwegingskader

  De Handreiking Regionale Energiestrategie 1.1. en het RES Afwegingskader zijn online beschikbaar.

Cookie-instellingen