Regionale-energiestrategie van start!

Hier komt steeds meer informatie over het samenwerken aan Regionale Energiestrategieën (RES).
Wilt u al vast meer informatie over wat een RES is, download de samenvatting (1,7 MB).

Regionale energiestrategie: lessen uit vijf pilotregio's

De transitie naar een volledig schone energiehuishouding gaat over veel meer dan alleen energie.
De manier waarop we in ons land wonen, werken en het landschap inrichten zal er ingrijpend door veranderen. Daarom vraagt de energietransitie ook een transitie in de manier waarop overheden, burgers, bedrijven en organisaties met elkaar samenwerken. Dat is een van de conclusies uit het rapport ‘Slim schakelen. Lessen voor een regionale energiestrategie’. Anne Marieke Schwencke en Ruud Schuurs tekenen daarin de belangrijkste ervaringen op van vijf pilotregio’s die al met zo’n strategie aan de slag gingen.

2050 energieneutraal

Via de Regionale Energiestrategieën ontwikkelden West-Brabant, Hart van Brabant, Midden-Holland, Fryslân en Drechtsteden de afgelopen periode een strategie om uiterlijk in 2050 energieneutraal te zijn. Ze inventariseerden welke mogelijkheden voor verduurzaming hun regio biedt, hoe en met wie je die mogelijkheden optimaal benut, welke organisatie daarvoor nodig is en hoe je je strategie ook uitgevoerd krijgt.

Concreet en realistisch

Ze leerden daarbij belangrijke lessen. Bijvoorbeeld:

  • Zorg voor commitment en draagvlak voor het strategieproces.

  • Ontwikkel een sterke projectorganisatie en zoek een krachtig ‘boegbeeld’.

  • Maak een plan van aanpak met ruimte voor flexibiliteit en aanpassing.

  • Maak je plannen concreet en wees realistisch.

  • Koppel de energiestrategie aan andere opgaven, bijvoorbeeld het ontwikkelen van een omgevingsvisie.

  • Veranker je strategie en breng continuïteit aan in de uitvoeringsorganisatie.

Slim schakelen

Het rapport vat alle lessen samen en geeft praktische tips voor regio’s die nog een regionale energiestrategie aan het maken zijn. Belangrijkste tip: houd het gemeenschappelijke einddoel voor ogen, wees flexibel in de weg daarnaartoe en leer slim te schakelen tussen bestuur, burgers en bedrijven. Dan biedt de regio mooie kansen om energietransitie van de grond te krijgen! Download het rapport Slim Schakelen (5,9 MB).