Nationaal Programma RES

In de eerste helft van 2019 wordt, naar verwachting, het nationaal Klimaatakkoord gesloten. Het is de Nederlandse uitwerking van de internationale klimaatafspraken van Parijs (2015). Het ontwerp van het Klimaatakkoord uit december 2018 bevat een samenhangend pakket aan maatregelen dat moet resulteren in een CO2-reductie van tenminste 49% in 2030 ten opzichte van het jaar 1990.

30 regio’s
Bij het maken van het Klimaatakkoord waren verschillende zogenoemde sectortafels betrokken. Parallel aan de landelijke onderhandelingen aan de sectortafels, is Nederland opgedeeld in 30 energie-regio’s op initiatief van gemeenten, provincies en waterschappen.

RES: een Regionale Energie Strategie
Elke gemeente, provincie en ook waterschap werkt op dit moment binnen deze regio’s samen met stakeholders aan een Regionale Energiestrategie (RES). De RES is een instrument om gezamenlijk te komen tot keuzes voor de opwekking van duurzame elektriciteit, de warmtetransitie in de gebouwde omgeving en de daarvoor benodigde opslag en energie infrastructuur. Zie ook de veelgestelde vragen.

Nationaal programma RES
Met het Nationaal Programma RES ondersteunen we de regio's bij het maken van de RES. Denk aan kennis ontwikkelen en delen, data ondersteuning (analyses, rekenmethodieken etc.) of informatie over het Klimaatakkoord.
We komen graag met je in contact. We zijn nieuwsgierig waar je kansen of obstakels ziet en welke behoefte aan ondersteuning je hebt. Daarvoor kun je ons benaderen. Ook organiseren we de komende tijd regelmatig (landelijke) bijeenkomsten om elkaar te ontmoeten.

Kom eens langs
Je bent natuurlijk ook van harte welkom op het ‘hoofdkwartier’ van het Nationaal Programma RES bij de Unie van Waterschappen in Den Haag. Wil je afspreken? Stuur dan een bericht via ‘contact’.

Blijf op de hoogte
Op de website komt steeds meer informatie beschikbaar. Registreer jezelf in de rechterkolom op deze pagina en zet de knop “Volgen” aan. Daarmee volg je de wijzigingen op de pagina’s die voor jou relevant zijn. Het belletje boven op elke pagina geeft jouw updates aan. Fijn als je ook anderen wilt attenderen op deze website!

Het Nationaal Programma RES ondersteunt de regio’s bij het maken van de RES’en. Denk aan kennis ontwikkelen en delen, procesondersteuning (bij besluitvorming, participatie e.d.), data ondersteuning (analyses, rekenmethodieken etc.), een lerende community, een expert pool en accounthouders. Binnen het NP werken Unie van Waterschappen, IPO, VNG en het Rijk samen. Binnen het programma zoeken we zo spoedig mogelijk ook de samenwerking met verschillende maatschappelijke partijen.