Submenu

Werkwijze

Onze energierekening stijgt, we willen minder afhankelijk zijn van Russisch gas. We gaan de komende jaren de uitstoot van broeikasgassen verminderen door meer wind- en zonne-energie op zee en land op te wekken. We zoeken ook naar duurzame warmtebronnen uit water of bodem. Om dit te realiseren werken overheden, inwoners, bedrijfsleven, netbeheerders, energiecoöperaties en maatschappelijke organisaties samen in 30 energieregio's in Nederland, de RES.

Met elkaar werken zij aan het opwekken van duurzame energie op land: één van maatregelen uit het Klimaatakkoord. De energieregio’s onderzochten in de eerste versie van de RES wat de mogelijkheden zijn. Waar is plek om duurzame energie op te wekken? En hoeveel? Valt de keuze op windmolens of op zonnepanelen? Waar kunnen daken worden benut? Is daar aansluiting op het energienetwerk en kan dat netwerk al die energie aan? Welke warmtebronnen zijn te gebruiken zodat wijken en gebouwen van het aardgas af kunnen? Hoe wordt gezorgd dat 50% van de opgewekte energie eigendom wordt van de lokale gemeenschap? Hoe worden inwoners betrokken? En kunnen we met elkaar de uiteindelijke plek en vorm van duurzame energie accepteren? Al deze afwegingen samen vormen de RES. De RES is dus een manier om in de regio samen te werken aan de energietransitie. Maar het is ook een document, waarin de gezamenlijke keuzes beschreven staan.

 

 

 

 
 
 • Doel van de RES

  In de Regionale Energiestrategie werken we aan het opwekken van duurzame energie op land en zoeken we naar duurzame warmtebronnen. Maar waarom doen we dat met een RES? Wat is dat eigenlijk? En wie besluit daarover?

 • Besluitvorming en samenwerking

  De RES leidt niet tot wijzigingen in de bestaande taken en bevoegdheden van overheden. Tegelijkertijd werken de overheden wel intensief samen aan een complexe opgave, de energietransitie. Hoe werkt dat?

 • Data en monitoring

  NP RES werkt samen met andere partijen aan het vereenvoudigen van het data landschap. Om ervoor te zorgen dat data en indicatoren op dezelfde manier gebruikt worden in verschillende monitors. Zo spreken we allemaal dezelfde taal.

 • Expertpool

  De expertpool van NP RES bestaat uit ruim 300 experts die regio's kunnen helpen met expertise die ze zelf niet in huis hebben.

 • Uitlegvideo's

  Werk je binnen de energietransitie? Dan krijg je onherroepelijk te maken met complexe onderwerpen. Om die reden ontwikkelt NP RES diverse explainer video’s. Willemijn neemt je mee in onderwerpen als lokaal eigendom of legt uit welke rol volksvertegenwoordigers hebben binnen de RES.

 • Kansen en knelpunten

  Binnen de onderwerpen Zon op dak, Wind op land, Energie in natuur en landschap, SDE en maatschappelijke kosten, Netimpact en Energie op Rijksvastgoed wordt gewerkt aan de knelpunten ten aanzien van de ambities in de RES'en.

 • Leren met de RES

  Kennis verbreden? Neem een kijkje bij bestaande netwerken en communities die zich bezig houden met de energietransitie. Ook vind je hier publicaties en essays rondom de energietransitie.

 • Handreiking en werkbladen

  De Handreiking Regionale Energiestrategie is bedoeld als houvast en inspiratie op weg naar 2023. Werkbladen geven ruimte voor praktische handvatten voor veel aspecten en onderwerpen in het werken aan de RES.

  Cookie-instellingen