Leefomgeving

Duurzaam opgewekte energie is onmisbaar voor het aanpakken van klimaatverandering en heeft directe invloed op onze leefomgeving. Het is een cruciale factor voor zowel prettig wonen en leven als een gezond economisch vestigingsklimaat. Echter, de opwek en opslag van duurzame energie vergt aanzienlijke ruimte, die ook nodig is voor andere opgaven zoals nieuwe woonwijken, natuurontwikkeling en infrastructuur. Daarom is het van groot belang om een zorgvuldige afweging te maken tussen alle opgaven en belangen.

Om het nationale doel van 35 TWh duurzaam opgewekte energie voor 2030 te realiseren, is het nodig dat in januari 2025 de vergunningen voor projecten zijn verleend. Belangenafweging en ruimtelijke keuzes moeten daarvoor eind 2023, begin 2024 worden gemaakt. 

Deze pagina’s belichten de verschillende aspecten die je nodig hebt bij de integrale afweging en uitwerking  van de RES-opgave.

 

 

{"tabBasic":{"type":"users","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-user","topn":"5","orderBy":"NEWID()","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"235973"},"layout":{"template":"carousel","showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":true,"showUpdater":false,"showMore":true,"showUserOccupation":true,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showUserMemo":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"1","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":true,"carouselAutoPlay":true,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

 

 

 • Integrale aanpak op elk niveau

  Rijk, provincies en gemeenten maken allen integrale omgevinsvisies. Lees meer over de plek van de RES in de NOVI, de POVI en de GOVI.

 • Soorten gebieden

  De kenmerken van een gebied zijn vaak bepalend voor hoe en hoeveel duurzame energie kan worden opgewekt. Een aantal lessen uit verschillende soorten gebieden, zoals rijksgronden, agrarische gebieden, stedelijke gebieden en bedrijventerreinen.

 • Lerende aanpakken

  Hoe combineer je de energietransitie met andere maatschappelijke opgaven? Inzichten uit het leertraject ‘Energie in de Leefomgeving' en uit pilots met ontwerpend onderzoek.

 • Uitvoering

  Het afgeven van de vergunningen op 1 januari 2025 gaat niet vanzelf, er is werk aan de winkel. Hoe geef je vorm aan de uitvoering? Hoe organiseer je je grondbeleid, hoe bepaal je de sturingsfilosofie, hoe kom je tot een plan MER en hoe zet je de instrumenten van de omgevingswet in?

 • Zon, wind en infrastructuur in de leefomgeving

  Zon, wind en infrastructuur hebben grote impact op de leefomgeving. Maak bij de uitvoering gebruik van technische en beleidsmatige informatie, praktijkvoorbeelden en kennisbijeenkomsten.

 • Natuur en ruimtelijke kwaliteit

  Natuurinclusief projecten ontwikkelen en de ruimtelijke kwaliteit vergroten gaat niet vanzelf.​ Het vraagt om bewustwording, maar ook om aanpassing van processen, subsidie- en vergunningseisen.

 • Praktijkverhalen

  Hier vind je praktijkverhalen over het realiseren van zonopwek, windopwek en infrastructuur in de leefomgeving.

  Cookie-instellingen
  Cookie-instellingen sluiten

  Cookie-instellingen

  Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


  Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

  Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

  Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.