Leefomgeving

De energietransitie gaat ons landschap veranderen. Dat raakt de hele samenleving. Het vraagt om zorgvuldige afwegingen in het gebruik van de ruimte. Belangen en perspectieven van betrokkenen kunnen haaks op elkaar staan. Daarom zoeken de regio' met maatschappelijke partijen, ondernemers en inwoners naar acceptabele oplossingen. Maar ook  naar hoe het opwekken van zonne- en windenergie gecombineerd kan worden met andere opgaven, zoals woningbouw of de wateropgave. Al deze onderwerpen doen een beroep op de schaarse ruimte. Het is nodig om met alle overheden de verschillende opgaven in samenhang af te wegen.

De Regionale Energiestrategie wordt verankerd in het ruimtelijk beleid van overheden, bijvoorbeeld een structuur- of omgevingsvisie. Ruimtelijke ordening is decentraal georganiseerd. Provincies en gemeenten bewaken de ruimtelijke kwaliteit. Het Rijk geeft richting met de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) en faciliteert provincies, waterschappen en gemeenten in de uitvoering.

Animatie over de RES en de Omgevingswet

 

 

Een momentje...
 • Leertraject Energie in de Leefomgeving

  We staan aan de vooravond van een ingrijpende verbouwing van Nederland. Hoogleraren Geert Teisman en Co Verdaas reflecteren voor het leertraject ‘Energie in de Leefomgeving’ in een openbare briefwisseling op de urgentie van de energietransitie.

 • ‘Mijn advies: houd je buurt bij elkaar’

  ‘We begonnen met een 1-0 achterstand’, zegt Lambert Schuldink van Nieuwleusen Synergie. Zijn coöperatie ontwikkelde een windproject in een gebied waar eerder zonder veel overleg acht windmolens waren neergezet. Buurtbewoners waren boos over het nieuwe project. Nauw overleg bracht een oplossing.

 • RES en de Omgevingswet

  De projecten en plannen die in de Regionale Energiestrategie staan, worden vastgelegd in het omgevingsbeleid van overheden. Denk aan de Omgevingsvisies, omgevingsplannen en programma’s. Op deze pagina vind je meer informatie.

 • RES en de milieueffectrapportage

  Door de opstelling van Regionale Energiestrategieën (RES) te ondersteunen met milieueffectrapportages (MER), kunnen regio’s zoveel als mogelijk de voordelen daarvan benutten. Lees hier het adviesrapport van de Commissie m.e.r. en ervaringen uit de pilot regio’s.

 • RES en gebiedsontwikkeling

  Hier vind je informatie over gebiedsontwikkeling, zoals studies over de ruimtelijke gevolgen van de energietransitie en een quickscan naar de toepassing van ruimtelijke principes in de regionale energietransitie.

 • RES en natuur

  Hier vind je alle informatie over de RES in relatie tot de natuur, waaronder de handreiking ‘Natuur & landschap in de RES: bouwstenen voor een natuur- en landschapsinclusieve energietransitie’

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.