Organisatie

Het Nationaal Programma Regionale Energie Strategieën heeft onderdak gevonden bij de Unie van Waterschappen in Den Haag. We ondersteunen de regio’s bij het maken van de RES’en. Denk aan kennis ontwikkelen en delen, procesondersteuning (bij besluitvorming, participatie e.d.), data ondersteuning (analyses, rekenmethodieken etc.), een lerende community, een expert pool en accounthouders.

Ons team groeit mee met de behoefte aan ondersteuning in de regio.

Programmabureau

(Voorlopige) contactpersonen regio's:

Theo van Bruggen
Regio's: Groningen, Friesland, Drenthe.

t.vanbruggen@npres.nl
+31 6 23136507
 

 

T. Overduin

Theo Overduin
Regio's: West-Overijssel, Twente, Noord Veluwe, Stedendriehoek / Cleantechregio, Achterhoek, Regio Arnhem / Nijmegen, FoodValley, Rivierenland (fruitdelta).

t.overduin@npres.nl
+31 6 82711812
 

 

R. Hemel

Ronald Hemel
Regio's: Flevoland, Zeeland.

r.hemel@npres.nl
+31 6 14637843
 

 

G. Fenten

Gerrie Fenten
Regio's: Amersfoort, U16, Noord-Holland Noord, Noord-Holland Zuid.

g.fenten@npres.nl
+31 6 15017809
 

 

M. Bosman

Marjon Bosman
Regio's: Alblasserwaard, Drechtsteden, Midden-Holland, Holland Rijnland, Hoeksewaard, Rotterdam - Den Haag, Goeree-Overflakkee.

m.bosman@npres.nl
+31 6 10075327
 

 

E. van Weegen

Erik van Weegen
Regio's: West-Brabant, Hart van Brabant, Noord-Oost Brabant, Metropoolregio Eindhoven, Noord- en Midden Limburg, Zuid Limburg.

e.vanweegen@npres.nl
+31 6 48463058
 

 

Download hier het volledige overzicht van de (voorlopige) contactpersonen per regio.

Verder bestaat het programmabureau uit:

P. van der Hulst

Pieterjan van der Hulst
Directeur Nationaal Programma Regionale Energie Strategieën a.i.

p.vanderhulst@npres.nl

 

J. Wiltink

Jesse Wiltink
Programmasecretaris Programma Regionale Energie Strategieën a.i.

j.wiltink@npres.nl

 

N. Struijker Boudier

Nicky Struijker Boudier
Communicatie NPRES a.i.

n.boudier@npres.nl

 

M. Bosman

Marjon Bosman
Coördinator programmalijn 'Regio ondersteuning': kennis delen/ontwikkelen; ondersteuning bij het proces in de regio en met data en met financiën; vormen community/lerend netwerk.

m.bosman@npres.nl

 

T. Wapstra

Tessa Wapstra
Coördinator programmalijn 'Doelbereik': ondersteunen van de regio's om tot kwalitatief goede en optelbare RES’en te komen door bieden van handvatten en door monitoring.

t.wapstra@npres.nl
 

 

S. Kessels

Sandra Kessels
Coördinator programmalijn 'Afstemmen en verbinden': o.a. kaders RES formuleren in samenhang met Klimaat Akkoord, Nationale Omgevingsvisie en wetgeving; belemmeringen van regio's wegnemen en kansen en parallelle trajecten benutten.

s.kessels@npres.nl