Regionale Energie Strategie

Organisatie

Het Nationaal Programma Regionale Energie Strategieën heeft onderdak gevonden bij de Unie van Waterschappen in Den Haag. We ondersteunen de regio’s bij het maken van de RES’en. Denk aan kennis ontwikkelen en delen, procesondersteuning (bij besluitvorming, participatie e.d.), data ondersteuning (analyses, rekenmethodieken etc.), een lerende community, een expert pool en accounthouders.

Ons team groeit mee met de behoefte aan ondersteuning in de regio.

Programmabureau

(Voorlopige) NP RES contactpersonen voor de regio's:

NB. Onderstaande contactpersonen werken bij het programmabureau Nationaal Programma Regionale Energie Strategie. Deze contactpersonen ondersteunen de regionale teams die werken aan de regionale energiestrategie. Op zoek naar informatie over de lokale aanpak of de stand van zaken in een specifieke regio? Dan brengen wij u graag in contact.

Accounthouders

T. Wapstra

Bart van Aalst
Regio Accounthouder Noord
b.aalst@npres.nl


 

 

T. Wapstra

Gerriëtte Mollink
Regio Accounthouder Oost
g.mollink@npres.nl


 

 

T. Wapstra

Huri Sahin
Regio Accounthouder West
h.sahin@npres.nl


 

 

T. Wapstra

Alfredo Verboom
Regio Accounthouder Zuid
a.verboom@npres.nl


 

 

T. Wapstra

Ruth Noorduyn
Regio Accounthouder Midden
r.noorduyn@npres.nl


 

 

Download hier het volledige overzicht van de (voorlopige) contactpersonen per regio.

Verder bestaat het programmabureau uit:

Kristel Lammers

Kristel Lammers
Directeur Nationaal Programma Regionale Energie Strategieën 
k.lammers@npres.nl

 

J. Wiltink

Tom Fabri
Programmasecretaris Programma Regionale Energie Strategieën

Tom start 6 januari 2020
t.fabri@npres.nl

N. Struijker Boudier

Nicky Struijker Boudier
Voor de pers en Communicatie NPRES a.i.

n.boudier@npres.nl en 06-15062601
 

 

M. Bosman

Marjon Bosman
Programmalijnmanager 'Doelbereik': ondersteunen van de regio's om tot kwalitatief goede en optelbare RES’en te komen door bieden van handvatten en door monitoring.

m.bosman@npres.nl

 

T. Wapstra

Karen Arpad - Jongsma
Programmalijnmanager 'Regio Ondersteuning': kennis delen/ontwikkelen; ondersteuning bij het proces in de regio en met data en met financiën; vormen community/lerend netwerk.
k.arpad@npres.nl

 

T. Wapstra

Mirjam Beekman - Eikenaar
Programmalijnmanager 'Afstemmen en verbinden': o.a. kaders RES formuleren in samenhang met Klimaat Akkoord, Nationale Omgevingsvisie en wetgeving; belemmeringen van regio's wegnemen en kansen en parallelle trajecten benutten.

m.beekman@npres.nl

 

S. Kessels

Sandra Kessels
Liaison NP RES en BZK
sandra.kessels@minbzk.nl

 

 

T. Wapstra

Milou van Mourik
Liaison NP RES en EZK
L.M.vanMourik@minezk.nl

 

 

T. Wapstra

Harm Luisman
Liaison NP RES en Netbeheerders
harm.luisman@alliander.com

 

 

T. Wapstra

Milan Assies
Traineeship Liaison NP RES en EZK
m.b.assies@minezk.nl

 

 

Theo van Bruggen
Expertpool RVO
t.vanbruggen@npres.nl

 

 

T. Wapstra

Boris Pents
Projectleider R35
bpents@ipo.nl

 

 

T. Wapstra

Ruud Schuurs
Procesbegeleider CoP
r.schuurs@npres.nl

 

 

T. Overduin

Theo Overduin
Thema Expert Data & Monitoring

t.overduin@npres.nl

 

 

Ingrid Grootveld
Adviseur Data & Monitoring
i.grootveld@npres.nl

 

 

T. Wapstra

Lennart Lalieu
Thema Expert Systeenefficiëntie
L.Lalieu@npres.nl

 

 

G. Fenten

Gerrie Fenten
Thema Expert Ruimtelijke inrichting
g.fenten@npres.nl

 

 

Renier Romijn
liaison officer vanuit de Unie van Waterschappen en deelnemer kernteam Route35
rromijn@uvw.nl

 

 

T. Wapstra

Alexandra Toor
Programma ondersteuner
a.toor@npres.nl

 

 

T. Wapstra

Madeleine Braakman
Programma medewerker
m.braakman@npres.nl

 

 

 

Maarten van Leeuwen

Maarten van Leeuwen
Communitymanager 
m.vanleeuwen@npres.nl