Participatie

Tot aan de concept-RES waren in veel regio’s vooral ‘professionele’ organisaties betrokken bij de RES. De nadruk lag op het verzamelen van feiten en het zoeken naar locaties waar de opwek van duurzame energie mogelijk kan zijn: de ‘zoekgebieden’. Daarover vindt nu in veel regio’s intensiever het gesprek plaats met de omgeving. Het is belangrijk dat overheden en inwoners  zo vroeg mogelijk met elkaar in gesprek zijn. Ook met mensen die soms minder snel hun stem laten horen.

Na RES 1.0. stopt het gesprek niet. Zoekgebieden worden locaties en locaties worden concrete initiatieven. Bij elke stap worden inwoners betrokken en vindt opnieuw afweging plaats. Jongeren hebben inmiddels, via JongRES, steeds vaker een plek in werk- en stuurgroepen. Het overgrote deel van de regio’s is van plan om in de RES 1.0 ambities voor 50% lokaal eigendom op te nemen.

 

 

 • Betrek jongeren in het debat over duurzame energie

  “Oudere generaties kunnen veel weten, maar jongeren ervaren het op een andere manier.” Volgens Niamah Jarrallah is het een verrijking om ook de mening van jongeren te horen in het debat over duurzame energie. Naast zijn studie Technische Bedrijfskunde is Niamah lid van JongRES.

 • Onderzoek: Jongeren en de energietransitie

  Bericht Onderzoek: Jongeren en de energietransitie bekijken

  Jongeren willen actief meedenken over de energietransitie. Maar dan wel via sociale media, enquête, email, brief of school. Dat blijkt uit onderzoek van I&O Research in opdracht van het Nationaal Programma RES.

 • Energieparticipatie.nl

  Bericht Energieparticipatie.nl bekijken

  Dé leeromgeving voor participatie bij duurzaam opwekken.

 • Volksvertegenwoordigers

  Bericht Volksvertegenwoordigers bekijken

  Informatie over de RES voor raadsleden, statenleden en bestuursleden van waterschappen.

 • Bevoegdheden overheden bij proces- en financiële participatie

  Bericht Bevoegdheden overheden bij proces- en financiële participatie bekijken

  De factsheet ‘Bevoegdheden overheden bij procesparticipatie en financiële participatie’ laat zien waar juridische mogelijkheden liggen om invulling te geven aan de afspraken uit het Klimaatakkoord over participatie.

 • De Participatiecoalitie

  Bericht De Participatiecoalitie bekijken

  De Participatiecoalitie bestaat uit maatschappelijke organisaties van, voor en door bewoners. Met hun kennis en ervaring komen goede plannen tot stand waar inwoners bij betrokken zijn en achter staan. Ze weten wat er lokaal speelt en zetten hun netwerk in.

Cookie-instellingen