Analyse naar opwek hernieuwbare energie per RES-regio beschikbaar

10-10-2019 6916 keer bekeken

In het Klimaatakkoord staat de landelijke opgave aan grootschalige hernieuwbare opwek van elektriciteit met wind en zon. De opgave is 35 TerraWattuur (TWh) voor 2030. Een feitelijk en transparant beeld is nu beschikbaar in de factsheet zon-pv en wind op land.

Aan het Nationaal Programma RES (NP RES) is gevraagd om een feitelijk en transparant beeld te schetsen over de volgende vragen:

  • Welk deel van die opgave is nu al gerealiseerd?
  • Uitgaand van de nu bekende plannen die in de pijplijn zitten tot 2030: hoeveel TWh gaat er dan naar alle waarschijnlijkheid nog bij komen?

Deze informatie is nu gepubliceerd in het factsheet zon-pv en wind op land.

Deze is te vinden in de bibliotheek, samen met een aantal veel gestelde vragen.

Bekijk ook

Cookie-instellingen