Opleveren van de concept-RES’en ivm het Coronavirus

16-03-2020 7129 keer bekeken

Wordt vastgehouden aan de datum van 1 juni voor het opleveren van de concept-RES’en nu het Coronavirus ons voor uitdagingen stelt?

Laatste updates over RES en de maatregelen tegen het coroonavirus zijn hier te vinden.

RES coördinatoren zijn vandaag, 16 maart 2020, gemaild met de volgende (hier samengevatte) informatie.

Een dilemma
De datum van 1 juni (inleveren concept-RES) en 1 maart 2021 (inleveren RES 1.0) staan niet op zichzelf. Er is een aantal factoren van afhankelijk, zoals bijvoorbeeld de SDE-subsidie. Tegelijkertijd is de concept-RES een belangrijke en betekenisvolle stap. Dit plaatst ons voor een dilemma.

Aan de ene kant zullen door het uitstellen van bijeenkomsten niet alle regio’s de ‘gedragen en/of vastgestelde’ concept-RES in kunnen dienen voor 1 juni. Aan de andere kant is voor alle partijen - regio’s, gemeenten, departementen, netbeheerders, en vele andere betrokkenen - van belang dat het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) naast de kwantitatieve en kwalitatieve doorrekening van het landelijke doel, ook kansen en belemmeringen in beeld kan brengen die breed spelen.
Die helpen óf om voor te sorteren op het oplossen van knelpunten en belemmeringen, óf om beeld te hebben bij wat nodig is om verder te werken aan de concept-RES naar RES 1.0.

Een oplossing met de kennis van nu
Vooralsnog blijft de datum van 1 juni staan. Niet alle regio’s zullen dan een gedragen of volwaardige concept-RES kunnen indienen. Deze regio’s wordt gevraagd een ‘voorlopige’ versie van de concept-RES in te sturen voor 1 juni a.s. waarbij ze aan geven welke besluitvormingstraject nog volgt. Bij vragen rond 1 juni over de status van de concept-RES’en, zal NP RES – wanneer aan de orde - helder communiceren dat een regio een versie stuurde zonder enige status.

NP RES helpt verder graag bij online-oplossingen voor vergaderingen, informatieavonden of werkateliers voor bijvoorbeeld volksvertegenwoordigers. Hiervoor kan gemaild worden met n.boudier@npres.nl of l.vanesterik@npres.nl.

Quickscan
De digitale tool ‘QuickScan’ wordt deze weken in opdracht van NP RES gebouwd. Vooralsnog kan deze volgens planning aan NP RES worden opgeleverd. NPR RES ondersteunt de regio’s bij het invoeren van de concept-RES en/of voorlopige concept-RES in de Quikscan. Dit staat nu gepland voor mei.

Wat als het Coronavirus ons langer in de greep houdt?
Als de huidige situatie langer duurt dan tot 6 april 2020, dan leidt dit mogelijk tot herziening van dit voorstel. Aan de regio coördinatoren is verzocht aan te geven wanneer er zaken zijn die met dit voorstel niet opgelost worden.

Bekijk ook

Cookie-instellingen