Submenu

Tijdlijn en mijlpalen

 

 

Tijdlijn en mijlpalen

 

Concept-RES, RES 1.0 en voortgang

Gemeenten, provincies en waterschappen werkten al vóór 2019 aan duurzaamheid en energie. In 2019 is in 30 energieregio’s gestart met het werk aan de RES’en. De concept-RES'en zijn in oktober 2020 ingeleverd bij het Nationaal Programma (NP RES). In de zomer van 2021 zijn alle 30 RES’en 1.0 democratisch vastgesteld. De RES 1.0 is een eerste belangrijke bestuurlijke mijlpaal in een langjarig proces richting 2030.

De regio’s zijn nu aan de slag met uitvoering. Zij geven tweejaarlijks in een Voortgangsdocument (de eerste verscheen op 1 juli 2023) hoe het staat met het realiseren van de ambities uit de RES 1.0. Zo kunnen we met elkaar monitoren of de 30 regio’s op koers liggen voor het behalen van de 35 TWh in 2030. Dit document heeft geen kaderstellend karakter en is daarom niet plan-mer-plichtig. 

RES Herijking 2.0, 3.0 etc

In sommige situaties kan het nodig zijn om de plannen te herijken of om nieuwe of aangepaste kaders te stellen voor toekomstige ontwikkelingen, bijvoorbeeld als nieuwe inzichten of ambities ontstaan. Dit wordt gedaan in een RES Herijking 2.0, RES Herijking 3.0, etc.. Dit document is in veel gevallen wel plan-mer-plichtig.  De RES Herijking heeft geen vaste ritmiek omdat het om regionaal maatwerk gaat. Om het gezamenlijk doel voor opwek in 2030 te realiseren, is het wel nodig dat in januari 2025 vergunningen zijn verleend. Dit vraagt om verankering van de RES in ruimtelijk beleid eind 2023, begin 2024. 

 
 

Illustratieve afbeelding

 
Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.