Submenu

Tijdlijn en mijlpalen

 

 

Tijdlijn en mijlpalen

 

Concept-RES en RES 1.0

Gemeenten, provincies en waterschappen werkten al vóór 2019 aan duurzaamheid en energie. In 2019 is in 30 energieregio’s gestart met het werk aan de RES’en. De concept-RES'en zijn in oktober 2020 ingeleverd bij het Nationaal Programma (NP RES). In de zomer van 2021 zijn alle 30 RES’en 1.0 opgeleverd. De RES 1.0 is een belangrijke bestuurlijke mijlpaal in een langjarig proces richting 2030.

Uitvoering en RES 2.0

Na de vaststelling van de RES 1.0 in 2021 zijn regio’s aan de slag gegaan met de uitvoering. De ambities uit de RES'en worden verankerd in ruimtelijk beleid, plannen en vergunningen. Hierbij worden inwoners actief betrokken.

Een werkgroep adviseerde in 2022 over de vraag in hoeverre er op basis van nationale en/of Europese regelgeving een plicht is om een milieueffectrapportrapportage (mer) uit te voeren bij de RES. Op basis van dit advies wordt onderscheid gemaakt tussen twee documenten:

RES Voortgangsdocument
In dit document werkt de regio de voortgang uit van het realiseren van de ambities uit de RES 1.0. Deze informatie is cruciaal om landelijk te kunnen monitoren of de 30 regio’s op koers liggen voor het behalen van de 35 TWh in 2030. Het RES Voortgangsdocument wordt elke 2 jaar opgesteld (2023, 2025, etc.). Dit document heeft geen kaderstellend karakter en is daarom niet plan-mer-plichtig.

RES Herijking
In sommige situaties kan het nodig zijn om de plannen te herijken of om nieuwe of aangepaste kaders te stellen voor toekomstige ontwikkelingen, bijvoorbeeld omdat er nieuwe inzichten of ambities ontstaan. Dit wordt gedaan in een RES Herijking 2.0, RES Herijking 3.0, etc.. De RES Herijking heeft geen vaste ritmiek omdat het om regionaal maatwerk gaat. Dit document is in veel gevallen wel plan-mer-plichtig.

 
 

 
Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.