Samenwerking tussen gemeenten, energiecoöperaties en projectontwikkelaars

14-01-2022
2122 keer bekeken

NVDE, VNG, de Participatiecoalitie en NP RES onderzoeken samen hoe de samenwerking tussen gemeenten, energiecoöperaties en projectontwikkelaars zo goed mogelijk kan verlopen. In dat kader publiceren we drie interviews waarin de betrokken partijen openhartig hun inzichten en ervaringen delen.

 Windpark Pampus Wind

 Zonnepark Bijvanck

 Zonnepark Eekerpolder

 

 

 

In oktober 2020 publiceerden we de factsheet ‘Bevoegdheden overheden bij proces- en financiële participatie’. Die liet vooral zien waar juridische mogelijkheden liggen om invulling te geven aan de afspraken uit het Klimaatakkoord over participatie. In de oplegger constateerden we dat juridische duidelijkheid slechts één onderdeel is van goede afstemming tussen bevoegd gezagen en initiatiefnemers. Om actief te onderzoeken hoe de samenwerking beter kan, staken NVDE, VNG, de Participatiecoalitie en NPRES de koppen bij elkaar met tot nu toe de volgende mijlpalen:

April 2021

In april 2021 voerden 6 vertegenwoordigers van elke groep een goed gesprek. Daarin zijn ervaringen gedeeld en ook de visie van deelnemers op barrières en hoe ze weg te nemen. NPRES collega Ruud Schuurs schreef op basis van die input dit essay. Hierin worden 6 suggesties voor verbetering gedaan. De belangrijkste is het creëren van ‘tussenruimte’: tijd en ruimte in het project om de ander te leren kennen en te begrijpen. Zodat je snapt waarom iemand handelt zoals hij handelt.

September – november 2021

In het najaar van 2021 hielden we interviews met betrokkenen bij drie projecten. In de interviews evalueerden de deelnemers gezamenlijk en toetsten zij suggesties voor verbetering. De projecten:

Een dwarsdoorsnede van alle interviews met uitspraken over samenwerking vind je in deze video. Deze is ook gebruikt in het RES congres op 3 november.

Januari 2022

De uitgebreidere interviews kun je nu ook bekijken. Gemeenten, projectontwikkelaars en energiecoöperaties delen openhartig hun inzichten en ervaringen:

 Windpark Pampus Wind

 Zonnepark Bijvanck

 Zonnepark Eekerpolder

 

 

 

Wil je concreet aan de slag met een project, bekijk dan ook de werkbladen Lokaal Eigendom, Maatschappelijke Tender en Samenwerking markt en overheid bij realisatie hernieuwbare energieprojecten.
Wist je dat er een pagina is op deze website over lokaal eigendom?

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Bekijk ook

Cookie-instellingen