SENSE conferentie Ons Toekomstige Energielandschap

Begin

20-06-2019 om 09:30

Einde

20-06-2019 om 17:00

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

Wageningen Campus (Forum en Orion gebouw), Gebouw 103, Bronland 1 Wageningen

Hoe zorgen we gezamenlijk voor de zon- en windenergietransitie op land?

Elke energietransitie leidt tot grote veranderingen in het stedelijke en landelijke gebied en dus ook de transitie naar niet-fossiele duurzame energiebronnen. Deze veranderingen roepen weerstand op bij burgers, boeren, natuurbeschermers, politici en anderen. Deze conferentie wil inzicht geven in de verschillende ruimtelijke, sociale, financiële en politieke mogelijkheden om de energietransitie te realiseren, rekening houdend met de verschillende (soms conflicterende) claims op landgebruik, mogelijkheden voor multifunctioneel landgebruik en participatieve processen die het draagvlak voor de energietransitie kunnen vergroten.

De conferentie wil een discussieplatform creëren voor direct betrokkenen bij de energietransitie (RES-en, VNG, IPO, Waterschappen, energiemaatschappijen), industrie, beleid (ministeries, provincies gemeenten), NGO’s (natuur-, milieu- en landbouworganisaties) en onderzoekers.

Meer informatie over sprekers, programma en hoe aan te melden vind je op http://www.sense.nl/