Regionale Energie Strategie

SENSE conferentie Ons Toekomstige Energielandschap

369 keer bekeken

Start

2019-06-20 at 09:30

End

2019-06-20 at 17:00

The maximum amount of registrations has been reached. You can no longer sign up.

Location

Wageningen Campus (Forum en Orion gebouw), Gebouw 103, Bronland 1 Wageningen

Hoe zorgen we gezamenlijk voor de zon- en windenergietransitie op land?

Elke energietransitie leidt tot grote veranderingen in het stedelijke en landelijke gebied en dus ook de transitie naar niet-fossiele duurzame energiebronnen. Deze veranderingen roepen weerstand op bij burgers, boeren, natuurbeschermers, politici en anderen. Deze conferentie wil inzicht geven in de verschillende ruimtelijke, sociale, financiële en politieke mogelijkheden om de energietransitie te realiseren, rekening houdend met de verschillende (soms conflicterende) claims op landgebruik, mogelijkheden voor multifunctioneel landgebruik en participatieve processen die het draagvlak voor de energietransitie kunnen vergroten.

De conferentie wil een discussieplatform creëren voor direct betrokkenen bij de energietransitie (RES-en, VNG, IPO, Waterschappen, energiemaatschappijen), industrie, beleid (ministeries, provincies gemeenten), NGO’s (natuur-, milieu- en landbouworganisaties) en onderzoekers.

Meer informatie over sprekers, programma en hoe aan te melden vind je op http://www.sense.nl/

Cookie settings