Warmte

We gaan onze huizen en gebouwen op een andere manier verwarmen: zonder aardgas maar met bijvoorbeeld aardwarmte uit de diepe ondergrond (geothermie) of restwarmte van de industrie. Of met aquathermie: warmte uit oppervlakte-, drink- of afvalwater.

Gemeenten beschrijven in hun Transitievisie Warmte (TVW) de warmtevraag en geeft inzicht in welke wijken wanneer naar een duurzame bron gaan. Afstemming met omliggende gemeenten voorkomt dat een warmtebron ten onrechte dubbel gebruikt wordt of juist onbenut blijft. Dat is de reden dat inzicht in de warmtevraag en het warmte-aanbod onderdeel uitmaakt van de Regionale Energiestrategie. Dat gebeurt in de vorm van een Regionale Structuur Warmte (RSW).

De RWS en de TVW voeden elkaar zodat goede keuzes gemaakt kunnen worden, lokaal én in regioverband.

 
Een momentje...
 • Een warmte initiatief voor het dorp, door het dorp

  Lucie Gelderblom is inwoner van Heeg en trekt samen met vijf dorpsgenoten het warmt initiatief Warm Heeg. Warm Heeg heeft als doel een gezamenlijke warmtevoorziening te realiseren, van en voor de bewoners.

 • Alles wat je moet weten over warmte

  In deze factsheet over warmte lees je meer over restwarmte, geothermie, aquathermie, biomassa, zonthermie, groen gas, waterstof en opslag van warmte.

 • Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie

  Vóór 2030 moeten 1,5 miljoen woningen en vele andere gebouwen zijn verduurzaamd en/of van het aardgas af. Het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie (NPLW) ondersteunt gemeenten in hun regierol om alle woningen en andere gebouwen aardgasvrij te maken.

 • Warmte in de RES - Werkblad Regionale Structuur Warmte (RSW)

  De regie in de warmtetransitie ligt op lokaal niveau, bij de gemeenten. De Regionale Structuur Warmte (RSW) is ondersteunend hieraan, als er in de regio sprake is van bovenlokale aspecten aan de warmtetransitie. Dit werkblad geeft handvaten voor het uitwerken van de RSW in de RES 2.0.

 • Proeftuinen warmtetransitie

  Om te leren hoe de wijkgerichte aanpak voor de warmtetransitie kan worden ingericht en opgeschaald, werkt de Rijksoverheid sinds 2018 samen met gemeenten aan het aardgasvrij maken van 66 proeftuinen. In deze proeftuinen worden verschillende technieken en methoden uitgetest.

  Cookie-instellingen