Ondersteuning

Het Nationaal Programma RES ondersteunt de regio’s zo veel mogelijk met kennis, expertise en een lerende community. In het Programmaplan (april 2019) staan het doel, de organisatie en inrichting van het Nationaal Programma beschreven. Het programma kent drie programmalijnen die ondersteuning bieden en duidelijkheid scheppen.

Hieronder vind je een overzicht aan ondersteuningsproducten die je kunnen helpen bij het maken van de RES.

 • Handreiking RES 2.0 en werkbladen

  Bericht Handreiking RES 2.0 en werkbladen bekijken

  De Handreiking Regionale Energiestrategie 2.0 is bedoeld als houvast en inspiratie op weg naar 2023. Werkbladen geven ruimte voor praktische handvatten voor veel aspecten en onderwerpen in het werken aan de RES 2.0.

 • RES Gespreksassistent

  Bericht RES Gespreksassistent bekijken

  NP RES heeft de RES-gespreksassistent ontwikkeld: een webapp die je op je telefoon of tablet kunt zetten en op je PC kunt bekijken. Je kunt er als raadslid, bestuurder, inwoner of initiatiefnemer gemakkelijk doorheen navigeren om feiten te checken en antwoorden te vinden op veelgestelde vragen.

 • Energieparticipatie.nl

  Bericht Energieparticipatie.nl bekijken

  De levende handreiking voor participatie in deze fase van de RES. Vraaggestuurde theorie, concrete werkvormen en praktijkverhalen.

 • Stel je vraag aan een expert

  Bericht Stel je vraag aan een expert bekijken

  Heb je in jouw regio vragen over de RES? Schakel via de Helpdesk een expert in om je te helpen.

 • Praktijkverhalen

  Bericht Praktijkverhalen bekijken

  Lees, luister en bekijk praktijkverhalen over de ontwikkeling en uitvoering van de regionale energiestrategie.

 • Landelijk Communicatie Netwerk Klimaat

  Bericht Landelijk Communicatie Netwerk Klimaat bekijken

  In de bibliotheek van het Landelijk Communicatienetwerk Klimaat vind je kennis over onder andere participatie en betrokkenheid van volksvertegenwoordigers. Ook kun je er jouw voorbeelden van middelen, of hoe je iets hebt aangepakt, delen.

 • Kansen en knelpunten in de RES

  Bericht Kansen en knelpunten in de RES bekijken

  De werkgroepen Zon op daken, Wind op land, Energie in natuur en landschap, SDE en maatschappelijke kosten, Netimpact en Energie op Rijksvastgoed werken aan de knelpunten ten aanzien van de ambities in de RES'en.

 • Bibliotheek

  Bericht Bibliotheek bekijken

  In de bibliotheek vind je achtergrondinformatie over de werkwijze, energiesysteem, ruimte en participatie. Ook vind je er animaties en afbeeldingen over de RES en verwijzingen naar relevante websites.

 • NP RES Invulformulieren

  Bericht NP RES Invulformulieren bekijken

  NP RES Invulformulieren helpen regio's bij het aanleveren van de juiste informatie aan de netbeheerder, zodat de net impact van de Regionale Energiestrategie berekend kan worden.

 • Handreiking & Afwegingskader

  Bericht Handreiking & Afwegingskader bekijken

  De Handreiking Regionale Energiestrategie 1.1. en het RES Afwegingskader zijn online beschikbaar.

 • RES Analysekaarten versie 3.0

  Bericht RES Analysekaarten versie 3.0 bekijken

  Een eenduidige set basisgegevens over energiegebruik, -productie en -infrastructuur.

 • Tips op weg naar RES 1.0

  Bericht Tips op weg naar RES 1.0 bekijken

  Overdenkingen en tips over ruimte, systeem- efficiency en draagvlak op weg naar RES 1.0.

 • Samenwerken aan complexe vraagstukken

  Bericht Samenwerken aan complexe vraagstukken bekijken

  Met de Community of Practice (CoP) biedt Nationaal Programma RES een platform waar regiocoƶrdinatoren, programmamanagers, bestuurders en andere betrokkenen zich over complexe vraagstukken in de RES kunnen buigen.

 • Handreiking RES 2018

  Bericht Handreiking RES 2018 bekijken

  Handreiking voor regio's bij het opstellen van een Regionale Energiestrategie. Versie 20 december 2018.

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookieverklaring. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.