Lokaal Eigendom

De nieuwe manier waarop we onze energie opwekken, heeft invloed op de omgeving waarin we wonen en werken. Eerst hadden we op een paar plekken in Nederland kolen- of gascentrales staan. Die zorgden ervoor dat er stroom uit ons stopcontact komt. Nu komt de stroom steeds vaker van windmolens en zonnepanelen in onze directe omgeving.  

Als inwoner kun je meedenken over hoe en waar al die nieuwe zonne- en windenergie het beste opgewekt kan worden. Maar dat niet alleen. In het Nederlandse Klimaatakkoord is afgesproken dat we ernaar streven dat die windmolens en zonnepanelen voor 50% in eigendom komen van inwoners en bedrijven. Zo kunnen projectontwikkelaars, inwoners en bedrijven gelijkwaardig samenwerken in de ontwikkeling, bouw en exploitatie ervan.

Lokaal eigendom betekent dus dat inwoners en ondernemers samen, deels, of helemaal eigenaar zijn van windmolens of zonnepanelen. En dat zij kunnen meebeslissen over het project en over een deel of over alle opbrengsten. Je hebt dan wat te zeggen over een project: dat noemen we ook wel ‘dat je zeggenschap hebt’.

In deze uitlegvideo neemt Willemijn je mee in het onderwerp Lokaal eigendom. Wat is lokaal eigendom nu precies? Welke vormen van lokaal eigendom zijn er? En welke rol heb jij hierin als volksvertegenwoordiger?

 

 

{"tabBasic":{"type":"users","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-user","topn":"1","orderBy":"contentPage_dateVisible ASC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"239548"},"layout":{"template":"carousel","showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":true,"showUpdater":false,"showMore":true,"showUserOccupation":true,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showUserMemo":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"1","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

 

 

 

 
 • Definitie lokaal eigendom en monitoring

  Wanneer is er nu wel of niet sprake van lokaal eigendom? Wat spreek je daarover af binnen je RES-regio? Waar staan we nu landelijk en wat rapporteer je als RES-regio hierover in de voortgangsrapportages?

 • Werkblad Lokaal Eigendom

  Handvaten voor het faciliteren van lokaal eigendom en het verankeren in beleid.

 • Borging lokaal eigendom in beleid

  Waarom is het belangrijk om lokaal eigendom te borgen in beleid? Hoe doe je dat? En waar staan we nu landelijk als het gaat om die borging in beleid?

 • Lokaal eigendom in de Wereld van B

  Met het platform De wereld van B willen we beter begrijpen wat decentrale, duurzame energie vraagt. De ontwerpprincipes van De Wereld van B komen voort uit de eigenschappen van duurzaam opgewekte energie. Lokaal eigendom en samenwerking is één van die ontwerpprincipes.

 • Praktijkvoorbeelden

  Overal in het land worden energieprojecten gerealiseerd waarvan inwoners (mede) eigenaar zijn. Vaak leveren deze projecten een meerwaarde op voor de omgeving en leveren ze de gemeenschap de middelen op om de energietransitie te kunnen versnellen.

 • Energiegemeenschappen

  Een energiegemeenschap is, net als een energiehub, een vorm van een decentraal of lokaal energienet in een woonwijk, buurt of dorp. Binnen een energiegemeenschap wordt energie opgewekt, opgeslagen en/of gedeeld en vaak zijn opwek en warmte gekoppeld.

 • Hoe zit het met financiële participatie?

  Lees meer over financiële participatie op energieparticipatie.nl, de leeromgeving voor participatie bij duurzaam opwekken.

 • Samenwerken in een zon- of windproject

  Als je een wind- of zonproject ontwikkelt in 50% lokaal eigendom, dan werk je als inwoners, gemeente en projectontwikkelaar samen. Hoe doe je dat en wat is daarin belangrijk? Wat helpt en wat zijn valkuilen?

 • Dilemma’s lokaal eigendom

  Als je de energietransitie van onderop wilt organiseren, dan kun je aantal dilemma’s tegenkomen, zoals de aanbestedingsregels en dilemma’s rondom de samenwerking met tussen overheden en inwonercollectieven. In deze video laten we een aantal van die dilemma’s zien.

 • Maatschappelijke tender

  De maatschappelijke tender is een instrument voor de overheid om tot de keuze te komen wie zonne- en/of windprojecten waar ontwikkelt. Waarom en hoe zet je een maatschappelijke tender in?

  Cookie-instellingen