Je rol als volksvertegenwoordiger

 

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat de Regionale Energiestrategie (RES) wordt vastgesteld door de volksvertegenwoordigende organen van de provincies, gemeenten en waterschappen. Dat is dan ook bijna overal gebeurd met de RES 1.0. Dat is belangrijk vanuit het oogpunt van democratische legitimiteit.

 

 

Thematrekker

{"tabBasic":{"type":"users","title":"Thematrekker","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-user","topn":"5","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"234002"},"layout":{"template":"carousel","showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":true,"showUpdater":false,"showMore":true,"showUserOccupation":true,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showUserMemo":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"1","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

 

 

Als volksvertegenwoordiger heb je ook in de komende fase verschillende rollen bij de RES.

 • Als kadersteller RES geef je sturing aan de keuzes die gemaakt worden in de duurzame opwek van energie en het gebruik van bovengemeentelijke bronnen in de warmtetransitie. 
 • Als controleur hou je in de gaten of de gestelde doelen daadwerkelijk voor de benodigde effecten zorgen. Zijn of worden de strategische keuzes uit de RES 1.0 goed en tijdig verankerd in het omgevingsbeleid van de provincies, gemeenten en waterschappen? Dragen de doelen concreet bij aan de CO2-reductie?
 • Als volksvertegenwoordiger vertaal je signalen van inwoners naar de politieke en maatschappelijke arena. Je stelt kaders vast voor participatietrajecten waar inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties aan mee kunnen doen. In besluitvorming weeg je verschillende belangen af.
Een momentje...
 • Jouw rol en samenwerken

  Je hebt in de RES te maken met veel andere partijen, ieder met hun eigen rollen, kennis en kunde. De energietransitie stopt niet bij een gemeentegrens. Samenwerking met andere volksvertegenwoordigers is belangrijk. Net als de continue dialoog met inwoners.

 • Kaders stellen

  Hoe verhoudt de energietransitie zich tot andere opgaven? Als kadersteller geef je sturing aan de keuzes in je regio voor de duurzame opwek van energie. En via de Regionale Structuur Warmte aan de keuze voor warmtebronnen waarmee wijken en gebouwen van het aardgas af kunnen.

 • Controleren

  Hoe is de financiering van de uitvoering geregeld en vastgelegd? Zijn er duidelijke afspraken gemaakt over hoe het dagelijks bestuur over de voortgang rapporteert? Worden de gestelde doelen van de RES gehaald of is er bijsturing nodig?

 • Snel wegwijs binnen de RES

  Maak jezelf snel wegwijs binnen de RES. De wegwijzer voor volksvertegenwoordigers geeft handige achtergrondinformatie, een overzicht van belangrijke mijlpalen binnen de RES en wijst je de weg naar handige links.

 • Uitlegvideo's

  Wanneer je met de RES aan de slag gaat kom je complexe onderwerpen tegen. Bekijk hier diverse uitlegvideo's en animaties o.a. over lokaal eigendom, het energiesysteem en de inzet van een maatschappelijke tender.

 • Praktijkverhalen

  Blijf bij en doe inspiratie op met voorbeelden uit de praktijk.

 • Helpdesk Wind op Land

  Welke afwegingen heb je te maken als je met eigen milieunormen aan de slag gaat? Waar moet je aan denken als bestuurder en/of volksvertegenwoordigers? Op deze pagina vind je informatie die het maken van keuzes ondersteunt.

 • Introductieprogramma's

  Ben je raadslid, statenlid of AB-lid? Bekijk hier wat voor introductieprogramma's er zijn of kijk webinars terug.

  Cookie-instellingen