RES en Voortgangsrapportage per regio

Op deze pagina staan alle versies van de RES-documenten die de RES-regio's hebben gepubliceerd.

 • De RES Voortgangsdocumenten
 • Op 1 juli 2021 de RES'en 1.0
 • Op 1 juni 2020 de concept RES'en

In 2022 oordeelde een werkgroep dat de RES 2.0 na het in werking treden van de Omgevingswet vaak plan-MER plichtig zal zijn. Daarom is er voortaan onderscheid tussen een RES Voortgangsdocument en een Herijking van de RES in een RES 2.0.
De RES Voortgangsdocumenten geven de stand van zaken in het bereiken van de doelen in de regio aan. Het Voortgangsdocument behoudt de cyclus van 2 jaar (de eerste op 1 juli 2023, daarna 2025, etc).
In de herijkte RES 2.0 neemt een regio aangepaste of nieuwe plannen of kaders op. Die zijn vaak plan-MER-plichtig. In dit aanpassen van plannen of kaders kent elke regio zijn eigen tempo en ritme. Wel is het zo dat - om het gezamenlijk doel voor opwek in 2030 te realiseren - het nodig is dat in januari 2025 vergunningen voor projecten zijn verleend. Dat betekent voor overheden: verankeren van de RES'en in ruimtelijk beleid eind 2023, begin 2024.

Alle documenten zijn hieronder te vinden, zodra ze op de websites van de RES-regio's beschikbaar zijn.

 • RES Voortgangsdocumenten

  De RES Voortgangsdocumenten geven de stand van zaken in het bereiken van de doelen in de regio aan. Het voortgangsdocument heeft een cyclus van 2 jaar (1 juli 2023, 2025, etc). Hieronder staan de documenten die op websites van de RES-regio's beschikbaar zijn.

 • RES 1.0 per regio

  Dit zijn de RES'en 1.0 die zijn gepubliceerd op de websites van de RES regio's. Op de websites van regio's zelf vindt u meer informatie.

 • Concept-RES per regio

  De concept-RES'en die zijn gepubliceerd op de websites van de RES regio's.

 • Startnotities RES per regio

  Bekijk beschikbare startnotities RES per regio

  Cookie-instellingen