Over de RES

Doel van de RES

Met elkaar werken de 30 energieregio's aan het opwekken van hernieuwbare energie op land. Daarnaast zoeken de regio's naar duurzame warmtebronnen als alternatief voor het aardgas waarmee huizen en gebouwen verwarmd worden. Het werken aan de RES vloeit voort uit het Klimaatakkoord.  Daarin staat het doel om ten minste 35 TWh aan grootschalige duurzame elektriciteit op land op te wekken in 2030. De hele opgave reikt tot 2030 en uiteindelijk tot 2050.

De vastgestelde ambities in de eerste RES'en (RES 1.0) van de regio’s tellen op tot 55 TWh in 2030. In december 2022 spraken bestuurders van Rijk, decentrale overheden en de netbeheerders formeel af - na overleg met bestuurlijk trekkers van de regio’s - zich gezamenlijk in te spannen om de vastgestelde RES’en uit te voeren met als streefdoel 55 TWh.

Toegang tot energie is essentieel voor ondernemen, wonen en verplaatsen. Er is behoefte aan betaalbare duurzame elektriciteit en warmte. De RES-doelstelling van 35 TWh duurzame opwek in 2030 is binnen bereik, maar gezien de stijgende vraag is het nodig te blijven sturen op de gezamenlijke ambitie van 55 TWh. Het Nationaal Plan Energiesysteem (NPE) geeft aan dat nog verdere stijging van het aanbod van duurzame elektriciteit en warmte nodig is tot 2050.

Over het Nationaal Programma RES

Het Nationaal Programma RES heeft zes opdrachtgevers: de ministeries van EZK en BZK, het Interprovinciaal Overleg (IPO), Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), Unie van Waterschappen en de netbeheerders. Het Nationaal Programma ondersteunt de 30 regio’s bij het maken van de plannen in de RES.

De decentrale overheden hebben de 30 regio’s gevormd die een Regionale Energiestrategie (RES) maken. Gemeenten, provincies en waterschappen werken in de regio’s samen met inwoners, maatschappelijke partijen, energiecoöperaties, netbeheerders en het rijk.

 • Uitleg over de RES

  In de Regionale Energiestrategie werken we aan het opwekken van duurzame energie op land en zoeken we naar duurzame warmtebronnen. Het Nationaal Programma ondersteunt de regio's bij het maken van de RES.

 • Tijdlijn RES op weg naar 2030 - 2050

  Bekijk de planning en belangrijke mijlpalen binnen de regionale energiestrategie op weg naar 2030 - 2050. Download de pdf voor een klikbare versie met links naar handige achtergrondinformatie.

 • Waarom wind op land?

  De Helpdesk Wind op Land bundelt informatie waarmee aan omwonenden en andere betrokkenen kan worden uitgelegd waarom wind op land nodig is. Zoals informatie over klimaatafspraken en de rol van windenergie in het energiesysteem, het narratief wind op land en een infographic met facts & figures.

  Cookie-instellingen