Werkblad Programmeren in de RES-opgave

  • Handvatten voor de uitwerking op onderdelen en om de voortgang in beeld te brengen van de programmering van ambities naar zoekgebieden, van zoekgebieden naar vergunningen (pijplijn) en van vergunningen naar realisatie (portfoliomanagement)
  • Op lokaal en regionaal schaalniveau
  • Overlegvormen en samenwerkingsafspraken
  • Samenspel met andere onderwerpen op regionale schaal (industrie, mobiliteit, gebouwde omgeving, etc..)
  • Follow up aanbevelingen Tasforce REIS

Download Werkblad

Een momentje...
  • Geen resultaten gevonden

    Je zoekopdracht leverde helaas geen resultaat op. Controleer de spelling of probeer het opnieuw met een andere term.
Cookie-instellingen